Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft nu ook het besluit genomen over hoe de boventallige edelherten uit het gebied moeten worden verwijderd om de Natura 2000 waarden van het gebied te herstellen en de verdwenen 19 soorten broedvogels weer terug te laten komen. Zij komt tot de conclusie, na het inwinnen van opgevraagde adviezen dat afschot de enige manier is om dit te bereiken. Wij als VhE vinden dit natuurlijk ook een bittere pil maar begrijpen ook goed dat deze beslissing noodzakelijk is om een jarenlang voortslepend verkeerd experiment, in stand gehouden door beleidmakers en landelijke politiek te corrigeren!

Provinciale Staten heeft in ieder geval het initiatief genomen om dit experiment te beëindigen en GS heeft nu ook de beslissing genomen en een vergunning aan SBB afgegeven voor uitvoering van dit besluit.

Je voelt ‘m al aankomen, de bekende politieke partijen (50+, Groen Links, PVV, PvdD) en een aantal volhardende actiegroepen zijn tegen afschot uit principiële, emotionele en/of andere redenen. De vele openbare rapporten van experts en wetenschappers lappen ze aan hun laars en blijven volharden in hun eigen kleine, bekrompen wereld.

Een kleine opsomming van de 9 wetenschappelijke rapporten waar GS haar beslissing op heeft kunnen baseren volgt hierbij:

  • Allereerst natuurlijk het Advies rapport commissie Van Geel,

Dit rapport wordt door de overgrote meerderheid van de Provinciale Staten ook gedragen.

  • Het Rapport van Natuurmonumenten, Het vangen en verplaatsen van grofwild als alternatief voor afschot binnen Nederland 
  • Quickscan Anticonceptie Hoefdieren, van Alterra Wageningen
  • Advies van drs. Hoyer, Wildlife Dierenarts betreffende vragen van VhE over het vangen van edelherten en toedienen anticonceptie
  • Presentatie drs. Luten, Wildlife Dierenarts SBB over Contra-/anticonceptie
  • Advies van Prof. Stout Universiteit van Utrecht betreffende vragen van VhE over vangen van edelherten en toedienen anticonceptie
  • Advies van Raad voor dieraangelegenheden aan Provincie. Flevoland
  • Advies Prof. Stout Universiteit Utrecht aan Provincie Flevoland
  • Rapport van Sweco van 29 augustus 2018, invloed van het terugbrengen aantal edelherten voor Natura 2000 doelstelling
  • Quickscan Uitplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen, een onderzoek naar potentiële uitzetgebieden voor edelherten, augustus 2018, Universiteit Wageningen

Daarbij moet opgemerkt worden dat op de laatste inspreekavond Prof. Stout door de PVV werd aangedragen als de expert op het gebied van anticonceptie. Stichting Welzijn Grote Grazers en ander actievoerders waren het hiermee eens. Echter in de laatste rapportering aan GS heeft prof. Stout aangegeven dat anticonceptie onmogelijk is in deze situatie. Deze wetenschapper wordt nu afgeserveerd omdat zijn conclusies niet stroken met de (waan)ideeën van deze volhardende clubjes.

Om zo vast te kunnen houden en je eigen standpunt moet er wel enige onderbouwing zitten die het welzijn van de herten garandeert. Niets van dit alles, er is geen enkel ietwat, wetenschappelijk rapport aanwezig die deze houding onderbouwt. Nee, zij sturen liever in meerdaags durende veetransporten honderden wilde edelherten naar Verweggiestan waar de toekomst zeer onzeker is. Of oude reeds volledig achterhaalde en onmogelijke oplossingen worden van stal gehaald om hun gelijk maar te onderstrepen. De verbinding naar de Veluwe staat daarbij hoog genoteerd.

Door dit tijdrekken gaan we zonder de hoognodige aantalsregulering van de grote grazers weer een winter in met veel honger en ellende voor de edelherten.

Het zou de oppositie sieren als zij eens zouden aandringen op een onderzoek hoe deze ellendige situatie is ontstaan en hoe dit meer dan 12 jaar heeft kunnen duren en waarbij duizenden herten, paarden en runderen verwaarloosd de dood ingejaagd zijn.

Jozef H.M. Linthorst

Voorzitter VhE

06 30447359