SBB is dan op 10 december eindelijk begonnen met het afschot van meer dan 1800 edelherten in de OVP. Weliswaar met veel mediaspektakel en een mager resultaat. Maar goed, al het begin is moeilijk! Eindelijk wordt wel uitvoering gegeven wat VhE al in 2010 heeft voorgesteld in het rapport Alternatief Beheer Oostvaardersplassen. Dit rapport is toen aangeboden aan de ICMO2-commissie en te lezen op www.hetedelhert.nl

Wat ging er allemaal aan vooraf? Na de goedkeuring in september 2018 door een overgrote meerderheid van de provinciale Staten van Flevoland van het rapport van Geel kon dan eindelijk uitvoering gegeven worden aan deze afschotmaatregel.

De Staten gaven hun goedkeuring omdat o.a. door de sterke overbegrazing:

  • het OVP gebied als vogelreservaat volledig verdwenen was
  • De Natura 2000-waarden sterk achteruit zijn gegaan
  • De wintersterfte, zeker de laatste winter onacceptabel hoog was
  • De provincie een bredere doelstelling voor het gebied wil nastreven

Op speciaal verzoek van Provinciale Staten zijn voor de definitieve beslissing alle alternatieven zoals het vangen en verplaatsen naar afschotvrije gebieden van de 1800 wilde edelherten nog eens onderzocht. Ook anticonceptie van ongeveer 1500 vrouwelijke edelherten is nog eens extra bekeken en zijn extra rapporten geschreven en nieuwe experts gehoord. Eensluidend was het advies dat de afschotmaatregel de beste en diervriendelijkste manier is om uitvoering te geven van het Provinciale besluit.

Ja, dan wordt het wild west in de polder!

SBB wordt aangeklaagd en vrijgesproken, de vangweide voor de paarden wordt door actievoerders ter discussie gesteld en krijgen ongelijk. Een bompakket bij het Provinciehuis wordt ontmanteld en daders gearresteerd, de 'sluisvernieler' krijgt een taakstraf. In de eerste rechtzaak tegen het afschot worden de eisers in het ongelijk gesteld. Daarna wordt de afschotvergunning aangevochten en krijgen de actievoerders weer ongelijk. Zo kunnen we nog wel even doorgaan!

Het bijzondere is dat de tegenstanders van afschot steeds maar blijven roepen dat verplaatsing van de herten mogelijk moet zijn en anticonceptie een alternatief is voor afschot. Voor Faunabescherming is ook de totale vernieling van het OVP-Natura 2000 gebied acceptabel en zij blijven kiezen voor een overpopulatie van de grote grazers met blijkbaar alle ellende op de koop toe.

Dat het veel overeenkomsten heeft met het besluit van de Amsterdamse Gemeenteraad uit 2013 om een nieuw, actief beheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) toe te passen zal duidelijk zijn. Ook hier is uitgebreid geprocedeerd door de actievoerders meer kregen steeds ongelijk en is dit beleid al enige jaren met succes in uitvoering.

Daarom heeft Omroep Flevoland VhE uitgenodigd om haar visie te geven over de eerst resultaten van het afschot in de OVP aan de rand van de AWD. Filmpje is te bekijken door op onderstaande afbeelding te klikken. 

Jozef bij Omroep Flevoland