Dammen Haringvreter kln

Gedeputeerde Staten van Zeeland verleent vergunning aan Staatsbosbeheer voor het afschieten van de damherten. Het provinciebestuur ziet voldoende aanleiding om tot uitvoering van het beheer over te gaan: ‘het beschermen van flora en fauna tegen overbegrazing door damherten, en het voorkomen van onnodig lijden bij de damherten zelf, als gevolg van voedseltekort en parasitaire ziekten’.

De vergunning ligt zes weken ter inzage. In die periode kan bezwaar worden aangetekend. Daar houdt het provinciebestuur zelf al rekening mee: ,,Gelet op de gevoeligheid van soortgelijke afschotplannen, zoals in de Amsterdamse Waterleidingduinen, is het niet onwaarschijnlijk dat zienswijzen ingediend worden, en dat vervolgens zelfs beroep aangetekend wordt bij de rechter”.

De damherten stammen af van een groepje damherten van een particulier die in 1984 een damhertenfarm begon. Nadat dat mislukt was voerde hij niet alle dieren af van het eiland maar liet er een aantal lopen. Sinds 2000 nam het aantal sterk toe. De afgelopen twee jaar verdubbelde het aantal bijna van 275 naar ruim 500 exemplaren. Staatsbosbeheer wil zo snel mogelijk beginnen met het terugbrengen van het aantal naar 150 herten.

Staatsbosbeheer had veel eerder willen ingrijpen: “Dan hadden er nu veel minder dieren hoeven te worden afgeschoten.” 

Alternatieven als verplaatsing van de herten of het geven van anticonceptiemiddelen aan de dieren zijn praktisch niet uitvoerbaar, zegt Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer wil beslist een aantal dieren behouden op het eiland. De dieren houden de vegetatie kort en in het verleden werden daarvoor paarden en runderen naar de Haringvreter gebracht, dat is hiermee niet nodig. 

De komende maanden maakt Staatsbosbeheer een werkplan voor de ingrijpende operatie op het eiland van bijna twee kilometer bij ongeveer een halve kilometer in het Veerse Meer.