“In dit literatuuronderzoek is gestreefd de bestaande kennis over technieken voor anticonceptie bij vrijlopende dieren te inventariseren. Het doel hiervan was de geschiktheid (waaronder effectiviteit, praktische uitvoerbaarheid, effecten op gezondheid en gedrag, kosten, ethische en juridische overwegingen en gevolgen voor het ecosysteem) van beproefde anticonceptiva te beoordelen als potentiële aanvullende maatregel voor het beheer van de populaties grote grazers (edelherten, konikpaarden en heckrunderen) in de Oostvaardersplassen (OVP)”. Aldus de eerste regels van de samenvatting uit dit goed opgestelde en complete onderzoek van 76 pagina’s wat gisteren is verschenen.

Het gaat nu te ver en het is te vroeg om een conclusie te trekken over dit onderzoek maar een eerste blik leert ons dat er nog vele vragen open staan. Zo blijft onvermeld hoe ongeveer 300 a 400 vrouwelijke edelherten in een paar maand gedart moeten worden om 75% geboortebeperking te krijgen. Het effect van anticonceptie op het bronstgedrag wordt wel aangetipt maar is verder open gelaten. Ook zijn de genoemde vaccins niet in Nederland goedgekeurd en worden er geen concrete getallen genoemd over de veterinaire begeleiding, deze zijn zeker hoog.

Het is ook duidelijk dat als men nu toch beslist voor anticonceptie de eerste twee jaar geen geboortebeperking bij de edelherten zal plaats vinden omdat hier pas eind 2020 mee begonnen kan worden. Hierdoor zullen de aantallen weer ver boven de doelstand van 600 dieren uitstijgen en de hele polonaise opnieuw beginnen!

Zo ziet ook Gedeputeerde Staten van Flevoland nog veel vragen over de mogelijkheid van anticonceptie van de grote grazers in de OVP en adviseert daarom Provinciale Staten om niet te beginnen met dit fenomeen.

Het Oostvaardersveld is ooit ingericht als etalagegebied voor de OVP, dit gebied is gescheiden van de OVP door de spoorlijn en daarom kleiner dan 5000 ha, daarom zijn de grazers in dit gebied 'gehouden dieren'.

Ons voorstel zou zijn: plaats in dat gebied, naast de huidige paarden, een roedel van 25 edelherten en probeer dan maar eens bij deze twee soorten grazers de aantallen in de hand te houden d.m.v. anticonceptie.

Het vangen van de herten en het ieder jaar darten van een 15-tal vrouwelijke edelherten geeft veel ervaring en zal de voorstanders van anticonceptie terug brengen in de werkelijkheid!

Lees hier een artikel over hetzelfde onderwerp bij Omroep Flevoland door op de afbeelding te klikken:

geen anticonceptie OF 2