Image

Burgemeester de Graaf brengt ons tijdens de officiele opening in de tent voor het Aardhuis positief nieuws omtrent de werkomstandigheden en bevoegdheden van de Boa's.

Image

De Heer van Puffelen, bestuurslid jacht WBE Veluwe.

Image

Van links naar rechts: de heer van Huffelen, voorzitter van de Vereniging Wildbeheer Veluwe en bestuurslid jacht van de FBE Veluwe, de heer de Graaf, burgemeester van Apeldoorn en de heer Bekking, voorzitter van Stichting Het Aardhuis.

Image

De heer Bekking, voorzitter van de stichting Het Aardhuis, bedankt de heer van Huffelen en overhandigt hem een toepasselijk cadeau, een driepoot-terreinkrukje.

Image

De Hoornblazers van Jachthoorngroep Het Aardhuis hebben het goed bekeken. Zij staan hoog en droog op het balkon van het Aardhuis....

Image

..en de toeschouwers staan in de regen.

Image

Vele imposante en minder imposante geweien worden getoond.

Image

De Hoge Veluwe spant de kroon met zoals steeds de laatste jaren met enkele zware geweien.

Image

Henk Ruiterkamp en Gerard Slijkhuis, beide bestuursleden van onze vereniging inspecteren de geweien en kaken van de Noord-West Veluwe

Image

De zwarte bok, niet echt zeldzaam, maar wel heel apart, hangt er prominent tussen.

Image

De tentoonstelling wordt druk bezocht.

Image

Naast de faunabeheerder zijn er veel geinteresserden gekomen om de verzameling van afgelopen jaar te aanschouwen.

Image

Dit 14-jarige hert, een achtienender, heeft dagenlang aan de binnenzijde van het raster van de landbouw-enclave de Ginkel gelopen op zoek naar en uitgang. Hierbij sleepte hij met zijn gewei steeds langs het raster.

Image

Goed zichtbaar zijn de daardoor ontstane groeven in de platafgesleten geweitak. Uiteindelijk is het het door de stress geveld en dood gevonden

Image

De geweistangen van dit 7-jarige hert zijn in het veld door onbekende afgezaagd. Een van de geweistangen is half doorgezaagd en uiteindelijk met geweld afgebroken.

Image

Het gewei van een achtienender van de Hoge Veluwe trekt de aandacht van voorzitter Erik Taalman Kip. Een forkelsteek tijdens de bronst is dit hert noodlottig geworden

Image

Het dier was dusdanig gewond, dat het afgeschoten diende te worden. Regelmatig blijkt dat grote zware geweien tijdens de bronstgevechten een nadeel te zijn en worden deze herten vaker slachtoffer van een fatale steek.
Park De Hoge Veluwe spant de kroon met zoals steeds de laatste jaren met enkele zware geweien. Erik Taalman Kip (L) kijkt naar de indrukwekkende geweien

Image

Image

Image

Nee, dit gewei is niet afkomstig van een albino of wit hert. Het hert is geschoten in september. Het gewei was volgroeid, maar de basthuid was er nog niet af. Tijdens het prepareren is de basthuid verwijderd en een botblank gewei komt tevoorschijn

Image

De zwarte reebok.

Image

Het merendeel van de geweien van de Zuid West Veluwe blijken niet via afschot binnengehaald te zijn. Tien herten zijn slachtoffer geworden van de verhoogde raster om landbouw-enclave de Ginkel, zo'n vijf stuks door vermagering en nog een klein aantal is als verkeersslachtoffer overleden.

Image

Image

Gebroken voorloper door val in een van de roosters rondom De Ginkel

Image

En nog een.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image