Image

In restaurant de Witte Bergen nabij Wissel (Epe) startte om half twee de bijeenkomst van de vrijwilligers van onze vereniging. Thema van deze middag was de Arbo-omstandigheden en aansprakelijkheid.

Image

Ongeveer 40 vrijwilligers waren aanwezig, vrijwilligers uit de rastergroep, promotieteam (winkel, tentoonstellingen),website, redactie van het Edelhert en het bestuur.

Image

Image

Erik hield een inleiding over wat er besproken ging worden.

Image

Henk Ruiterkamp heeft de coördinatie overgenomen van Henk Kersten en vertelt over de geplande werkzaamheden in de komende maanden.

Image

Roland, zelf arbo-deskundige, vertelde ons over het Rie, de risicoinventarisatie en evaluatie en over de noodzaakt om aan de Arbo-wetgeving te voldoen.

Image

Roland gaf aan dat gereedschap gebruikt dient te worden op de manier waarvoor het bedoeld is en dat voor gebruik van machines slechts toegestaan is door gekwalificeerde personen. Ter vereenvoudiging zullen de vrijwilligers geen gebruik hoeven maken van machines. Zover het wel nodig zal zijn met mechanisch aangedreven gereedschap te moeten werken, zal we een beroep worden gedaan op de terreineigenaar, opdrachtgever of persoon, waarvan bekend is, dat hij of zij gekwalificeerd is.

Image

Aandacht luisteren de vrijwilligers toe. Zo ook Henk, die het bestuur op de risico's wees, die de vrijwilligers en de leidinggevende lopen bij het uitvoeren van het vrijwilligerswerk.

Image

Jos, vrijwilliger uit de rasterploeg.

Image

Janny, vrijwilligster van o.a. de winkel en verzendklaar maken van Het Edelhert

Image

Carl, rasteraar, onderzoeker van het gebruik van het Wildviaduct Terlet en onderzoeker van de zichtbaarheid van het grofwild in het Deelerwoud, rasteraar en excursieleider.

Image

Ronald, rasteraar.

Image

Eline en Hans van het promoteam

Image

Image

Image

Image

Renée, onderzoekster bij het zichtbaarheidsonderzoek in Deelerwoud en rasteraarster

Image

......bedankt Henk voor zijn leiding en altijd prettige samenwerking in de afgelopen jaren en hoop dat Henk nog lang bij de ploeg zal blijven als rasteraar.

Image

Henk neemt een presentje in ontvangst en krijgt applaus voor zijn verdienste als rastercoördinator.

Image

Gerbrand Verwoerd neemt ons mee voor een wandeling naar de Tongerse Heide en eerst over het Wisselse Veen en dan over de Tongerse Heide weer terug.

Boeren gebruikten eeuwenlang de heide als weideplaats voor schapen (die ook mest leverden voor de akkers) en ontgonnen begin 20ste eeuw het veen.

Image

De Tongerense Heide was tot in de jaren dertig sterk versnipperd. Het Geldersch Landschap kreeg in 1943 van de gemeente Epe 33 ha in eigendom, op voorwaarde dat dit bezit binnen twintig jaar zou zijn verdubbeld. Dat lukte binnen vijf jaar! Momenteel heeft de Stichting Het Geldersch Landschap 210 ha in beheer. Het Wisselse Veen was lange tijd 'woest' gebleven.

Image

In het Wisselse Veen is in het kader van een in 1993 begonnen natuurherstelproject, de bemeste bovenlaag verwijderd en zijn de maatregelen tot ontwatering ongedaan gemaakt. Hierdoor is het Wisselse veen weer zeer nat, gevoed door het staanblijvende kwelderwater.

Image

We staan hier naast de Verloren beek. In het verleden werd het water hier op de Veluwe voor vele toepassignen gebruikt,zlas voor wasserijen en papierfabrieken. het water van deze beek werd niet benut en werd bestempeld als verloren water.

Image

Dat het gebied nat is hebben allen zelf kunnen ervaren.

Image

Om het drassige gedeelte over te steken werden verschillende technieken gebruikt. Hier zien we het "Springen-met éeen-grote-sprong" uitgevoerd door Eline.

Image

Marc gebruikt de "Hoogwater-in-Scheveningen" methode, veel toegepast in het westen des lands, om in ieder geval zijn broek droog te houden.
(Dit is trouwens een unieke opname, waarop Marc zonder laarzen te zien is en dat ook nog op het moment dat hij ze echt nodig heeft.)

Carl gaat snel buitenom en laat lachend Marc achter zich.

Image

Hier zien we de groep "Met-grote-stappen-snel-thuis" o.a. uitgevoerd door Jean Jacques en Paul.

Ook werden de volgende stijlen (buiten beeld) gebruikt: "De "kleine-omtrekkende-beweging" door Jannie, de "Grote-omtrekkende-beweging" door Gerard en "Gewoon-er-dwars-doorheen" door het rest der deelnemers.

Image

In dit vochtige gebied groeit dopheide, pijpenstrootje, veenbies, kleine zonnedauw en klokjesgentiaan. In en bij de vennen vindt men onder meer veenpluis, veenmossen, knolrus en moeraswolfsklauw (foto). Op de hogere, drogere gronden gedijen struikheide, kraaiheide en korstmossen.

Image

Hier staan we op de Boerweg, de scheiding tussen de Tongerense Heide en Wisselse Veen. Deze tegenwoordig beschermde natuurgebieden zijn lange tijd gebruiksgronden geweest.

Image

Aan het eind van de wandeling bedanken we Gerbrand onder luid applaus.