NIEUW BOEK OVER GROFWILDBEHEER

Op 20 juni 2008 is het eerste exemplaar van het nieuwe boek Grofwildbeheer in de praktijk tijdens de ALV van Vereniging Wildbeheer Veluwe in Otterlo uitgereikt aan gedeputeerde Harry Keerweer van de provincie Gelderland.

Foto: Jan Paulides

Ook aan Vereniging Wildbeheer Veluwe, Vereniging het Reewild en Vereniging Het Edelhert werd een exemplaar uitgereikt.

Foto: Jan Paulides

Het boek geeft inzicht in alle aspecten die van belang zijn bij het professioneel uitvoeren van grofwildbeheer. Verantwoord en effectief afschot kan alleen gerealiseerd worden als de uitvoerder over voldoende kennis beschikt over de populaties in een bepaald leefgebied. Er wordt ook specifiek ingegaan op de verschillende bejagingsmethoden en de benodigde terreininrichting. Daarbij wordt steeds aangegeven waar in essentie op gelet moet worden en hoe in verschillende situaties gehandeld moet worden; de details zijn bepalend.
Het bijbehorende zakboekje voor in het veld bevat een selectie van de belangrijkste zaken die buiten gebruikt kunnen worden ter ondersteuning bij de uitvoering van grofwildbeheer in de praktijk.

Het boek besteedt veel aandacht aan de uiterlijke kenmerken, het gedrag en de levenswijze van het edelhert, damhert, ree, zwijn en moeflon. Hierdoor is het boek ook zeer interessant voor de liefhebber die zijn kennis wil uitbreiden. E.e.a. wordt op een begrijpelijke taal uitgelegd en verduidelijkt met vele foto’s van Rob Borst, Paul Borst, Hans Dreijer, Gerrit Jan Spek, Hans Spek en Jan Paulides.

Het boek en zakboekje zullen gezamenlijk in een doos met gelijke opdruk als de kaft uitgegeven worden door IPC Groene Ruimte en te bestellen via http://www.ipcgroen.nl/ en kost € 48,-