•    Zaterdag 25 oktober, Restaurant ‘Rust een weinig’ Hoenderloo

De jaarlijkse ledendag wordt dit jaar gehouden op de Midden-Veluwe. De datum is 25 oktober en de locatie is Restaurant ‘Rust een weinig’, Apeldoornseweg 20, 7351 AB  Hoenderloo. 

Het thema voor deze dag is:
 
Het veranderende wildbeheer in het algemeen en in het Deelerwoud in het bijzonder.


Het programma luidt: (onder voorbehoud)

09.30 uur    Ontvangst met koffie/thee
10.00 uur    Opening door de voorzitter, de heer Ph. Salm
10.15 uur    Inleiding door de heer R.H.J. Borst van IPC Groene Ruimte over verschillende vormen van wildbeheer
11.15 uur    Inleiding door de heer M. Bosch van Natuurmonumenten over het wildbeheer in het Deelerwoud
12.00 uur    Inleiding door mevrouw R. Willemsen van de vrijwilligers-fietsgroep van de Vereniging over de ervaringen opgedaan tijdens de monitoring in het Deelerwoud
12.30 uur    Lunch
13.30 uur    Vertrek met auto’s (carpoolend) naar de parkeerplaats van het Deelerwoud
13.45 uur    Wandeling door het Deelerwoud onder leiding van deskundige boswachters
15.30 uur    Terug naar Hoenderloo
16.00 uur    Afsluiting door de voorzitter en vervolgens ‘borrelpraat’
16.45 uur    Einde van de ledendag

U kunt zich voor deze ledendag aanmelden door € 15,- per persoon (per lid is 1 introducee mogelijk) over te maken op rekening nr. 46.19.30.846 t.n.v. Vereniging tot behoud van het Veluws Hert (naamswijziging nog niet doorgevoerd), onder vermelding van ‘ledendag 2008’ en het aantal personen. Inschrijving geschiedt op basis van volgorde van betaling.

Restaurant ‘Rust een weinig’ ligt in Hoenderloo schuin tegenover de ingang van het park ‘De Hoge Veluwe’. Het restaurant is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Vanaf Apeldoorn gaat een bus naar Hoenderloo. Voor de ingang van het restaurant is een bushalte. Honden worden toegelaten in het restaurant.

Wij hopen velen van u te mogen begroeten op 25 oktober a.s.