Op zaterdag 26 juli is de jaarlijkse barbecue gehouden van de vereniging. Ongeveer de helft van alle vrijwilligers kwam in deze vakantietijd samen op Oud Reemst. Oud Reemst is een oude landbouwenclave die een aantal jaren geleden weer aan Planken Wambuis is toegevoegd.

De vrijwilligers werden verwacht om 14.00 uur bij de werkschuur van Natuurmonumenten. Daar werd iedereen ontvangen door voorzitter Linthorst, die allen welkom heette en bij praatte over de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging.


Voorzitter Jozef Linthorst heet allen welkom

Namens Natuurmonumenten heeft Dirk Lieftink ons in haar gebied ontvangen en rondgeleid. Hij nam ons mee op wandeling met uitleg over de voormalige landbouwenclave. In dit gebied verbouwd Natuurmonumenten nog steeds landbouwgewassen. Deze zijn gedeeltelijk uitgerasterd met een nieuw soort laag raster, grenzend aan een diepe sloot. Maar gelukkig is een ander deel vrij toegankelijk voor alle soorten wild. In het zand waren prenten zichtbaar van het wild dat onlangs nog was gepasseerd. Imposant zijn de prachtige, alleenstaande oude beuken, een prachtig gezicht in dit heidelandschap. Oud Reemst grenst aan de zuidkant aan de A12. In maart 2013 is het ecoduct Jac. P. Thijsse over de A12 in gebruik gesteld voor herten. Aan de oostkant heeft het gebied een verbinding met de Hoge Veluwe, daarmee is het leefgebied van het edelhert flink vergroot en heeft het ook verbinding met het Deelerwoud. Er komen bijvoorbeeld al regelmatig edelherten aan de zuidkant van de A12, de Reijerscamp, ook een gebied van NM.


start wandeling, paraplu was nog nodig

markante boom in het landschap


Het vlees voor de barbecue werd zoals ieder jaar weer geleverd door slagerij ter Weele, de overige ingrediënten voor een geslaagde middag waren, als altijd, van de hand van Marjan Oudshoorn.

Hoewel het traditie is om de vrijwilligersdag in deze tijd van het jaar te doen is het bestuur voornemens om de dag het volgend jaar te vervroegen of wat uit te stellen. Het bestuur vindt het jammer dat niet alle vrijwilligers erbij hebben kunnen zijn.
men liet het zich smaken