2016 10 24 16.07.09 kl

Op 5 November aanstaande wordt de jaarlijkse ledendag gehouden in de Ossenstal in Epe. Het belooft een zeer interessante middag te worden. Leden kunnen zich nog opgeven. Als u nog geen lid bent kunt u natuurlijk eerst lid worden elder op deze site, daarna bent u van harte welkom.

De VhE heeft een onderzoek gesponsord naar genetica van de edelherten in Nederland en in de grensstreek de nabije Duitse populaties. De uitkomsten van dit onderzoek zullen nader worden toegelicht door Hugh Jansman. Hoeveel de verschillende populaties wel of juist niet in genetisch opzicht op elkaar gelijken komt hier aan de orde. Promovendus Joost de Jong zal vervolgens aanvullend vertellen over genetische variatie en de mate van genetische verarming bij de edelherten op de Veluwe. Beide onderzoekers zijn van de Universiteit van Wageningen en Alterra. De onderzoeken zijn beide op basis van Genetica, maar ingestoken vanuit twee verschillende invalshoeken. Dat belooft veel interessante inkijkjes in het wel en wee van ons edelhert.

Het programma ziet er als volgt uit

  • 12.00 uur ontvangst

  • 12.30 uur Lezingen

  1. Hugh Jansman: Het DNA onderzoek onder roodwild in Nederland.

  2. Joost de Jong: Is de geschiedenis van het Veluws hert terug te zien in het genoom?

  • 13.30 uur Wandeling door de Dellen te Epe

  • 14.45 Stamppotbuffet.

  • Rond 17.00 uur zal de ledendag worden beëindigd.

Leden kunnen zich opgeven door het overmaken van 12,50 per persoon op rekening NL52 RABO 0147 3845 08 t.n.v. Vereniging het Edelhert, o.v.v. ledendag 2016. Per lid is een introducé toegestaan. Locatie, de Ossenstal, Ossenweg 10, 8161PZ Epe. De Ossenweg is een zijweg van de Dellenweg.