DAMHERTEN ,,STRUIKELEN”  OVER DE UTRECHTSE HEUVELRUG

Wat doen we met de 6000 damherten in Nederland? Op de Utrechtse Heuvelrug heeft ook de provincie Utrecht het damhert in de ban gedaan!
De Vereniging Het Edelhert wil nu eindelijk eens duidelijkheid, daartoe neemt zij het voortouw. Zij heeft op 24 november a.s. de landelijke en provinciale overheden uitgenodigd voor een symposium over het damhert. In deze inmiddels compleet volgeboekte bijeenkomst presenteert de vereniging  een eigen voorstel voor een landelijk damherten beleid.
De laatste jaren breidt het damhertenbestand in Nederland zich met ongeveer 30% per jaar uit. Met als gevolg heftige maatschappelijke discussies, landbouw en tuinbouwschade en veel verkeersongevallen. Het meest recente voorbeeld hiervan is de halsstarrige houding van de gemeente Amsterdam door het negeren van de beheerplicht bij de uitpuilende populatie damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
De Vereniging Het Edelhert, die al 65 jaar de belangen van de in Nederland levende edel- en damherten behartigt, stelt vast dat de interesse van de beleidsmakers voor dit onderwerp overweldigend is.  Er is blijkbaar een grote behoefte aan duidelijkheid en voorlichting over deze dieren, die sinds 1993 officieel inheems zijn verklaard en sinds 2004 een beschermde status hebben.
Wordt het damhert nu slachtoffer van zijn eigen succes?  De vereniging is ervan overtuigd, dat door het formuleren van een duidelijk beleid er plaats blijft voor het damhert, ook op de Utrechtse Heuvelrug. Op 24 november zal de vereniging  haar voorstel lanceren en is de pers vanaf 16.30 uur van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.hetedelhert.nl  of bij: J.Paulides  06-54217121,  J. Linthorst 06-30447359
Het symposium wordt gehouden in Residence Rhenen, Veenendaalsestraatweg  50  3921 EC Elst (utr)