Staatsbosbeheer heeft per 21 februari 2007 een deel van de westzijde van de Oostvaardersplassen (het Oostvaardersbos*) tijdelijk afgesloten om de aanwezige edelherten voldoende rust te gunnen. Wandelen en fietsen is uitsluitend toegestaan op het verharde pad naar de observatieheuvels en over het Jan van den Bosch pad.

Verstoring voorkomen

Aan het eind van de winter trekken de in de Oostvaardersplassen levende edelherten in grote getalen naar het bos om zich daar te voeden met bast van bomen. Dit is voor veel mensen een extra aanleiding om naar het gebied te komen en de herten van dichtbij te zien. Voor het welzijn van de dieren is verstoring, vooral door mensen die zich buiten wegen en paden begeven, in deze winterperiode echter niet goed. Er ontstaat onrust en de herten worden opgejaagd door het hele bos. Dit heeft kwalijke gevolgen voor de gezondheid van de herten omdat de dieren in de winterperiode extra gevoelig zijn voor verstoring.

Zuinig met energie
Verstoring kost energie en in de winter moeten ze � door de beperkte hoeveelheid voedsel � hiermee zuinig omgaan. Om te voorkomen dat de conditie van de edelherten onnodig verslechtert is het bosgebied, op advies van dierenartsen die Staatsbosbeheer over grote grazers adviseren, tijdelijk tot strikt rustgebied verklaart. Rond eind april zal, afhankelijk van het weer, het voedselaanbod in de rest van de Oostvaardersplassen zijn verbeterd en de herten weer uit het bos wegtrekken. Daarom is de afsluiting slechts tijdelijk.

Bron: SBB


red.: * voorheen Fluitbos genaamd