Image

Gewicht: ca.1-2 kg
lengte: 40 - 50 cm
Wijfjes zijn over het algemeen kleiner dan mannetjes; ze hebben het formaat van een huiskat, maar zijn veel soepeler.

Kleur : een lange (rood)bruine vacht, robuust uiterlijk

Komt voor: op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, Twente, de Fries-Drentse bossen

Image

Boommarters leven bij voorkeur in uitgestrekte, oude boscomplexen. Parkachtige landschappen met veel oude lanen zijn eveneens in trek. Ze zoeken echter ook wel voedsel in hakhout, akkers en weilanden. Het voedsel van de boommarter bestaat voornamelijk uit kleine gewervelde dieren: muizen, eekhoorns, konijnen en allerlei vogels. Zij zijn in staat een eekhoorn te verrassen en zelfs te achtervolgen in de boomtoppen.


Boommarters zijn echte nachtdieren, leven het grootste deel van het jaar solitair en jagen voornamelijk in de boomkruinen. Ze kunnen tot 3,5 meter springen en hebben geen last van hoogtevrees. Hun nest zit vaak in een holle boomstam, ook wordt wel een verlaten buizerdhorst als nest gebruikt. In het voorjaar worden twee tot vier jongen geboren die bijna een jaar bij de moeder blijven en een heel leerproces doormaken.

Als boombewonend roofdier neemt de boommarter een bijzondere plaats in binnen de inheemse fauna. Hij is dan ook, zoals alle marterachtigen, volledig beschermd door de Flora- en Faunawet. De voornaamste bedreiging vormt de mens. Marters zijn gevoelig voor verstoring en toenemend recreatielawaai verjaagt de marter naar de rustigste plekken van het bos. Ook de aantallen van het belangrijkste prooidier van de boommarter, de eekhoorn, zijn de laatste dertig jaar drastisch geslonken, dit door een virusziekte onder de eekhoorns.
De kans dat je een boommarter overdag ziet is klein, maar soms kun je midden in de zomer een familie spelende marters waarnemen.