Artikelindex

Image

Het Aardhuis, het oude jachtchalet van Koning Willem III, werd gebouwd in 1861 op bijna het hoogste punt van de Veluwe (+ 102 m NAP). Koning Willem III liet dit chalet bouwen, midden in het koninklijke jachtrevier, t.b.v. de verzorging van mens en paard tijdens de jacht. Een lokatie met historie.

Image

ls eerst punt stonden de welkomsklanken geproduceerd door de Jachthoorngroep "Het Aardhuis" op het programma.

Image

Een "volle bak"
Ca. 130 leden hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging de ALV op 8 maart 2003 bij te wonen.


Image

Image


Image


Allen zoeken weer een plaatsje in afwachting van de opening door de voorzitter.

Image

De heer Erik Taalman Kip behandelt een aantal noodzakelijke punten en geeft een overzicht van de bezigheden van het bestuur en overige vrijwilligers.