Foto: Jan Paulides

Nu lopen de herten nog zij aan zij. Dat zal niet lang meer duren. Zodat de bronst werkelijk begint zal het oudere hert de aanwezigheid van de jongere herten niet meer op prijsstellen. Het spitsertje mag er voor spek en bonen nog wel in de buurt komen. Die snapt er nog niet zoveel van wat er dan allemaal gaande is.

Image

 

Bas Worm 

Foto: Peter Hoogenberg

Reeenbronst tussen Uddel en Apeldoorn.

Foto: Jan Paulides

Alvorens het edelhert over het raster springt, gaat hij met zijn borst tegen het raster staan en springt vanuit stilstand over het raster.

Foto: Jan Paulides

Niet zo handig, want nu strijkt de buik en de lopers over het raster. Het hert komt dan ook (onnodig) ver achter het raster neer. Voordee lis wel dat de achterlopers niet in het raster verstrikt kunnen raken.

Foto: Jan Paulides

Op een drafje wordt er gewisseld, een stress-gevoelige manouvre en de herten blijven dichtbij elkaar . Tenslotte, de achterblijver zou wel eens gegrepen kunnen worden door een predator.
Foto: Jan Paulides

De linie is verbroken en de drie herten, deel uitmakend van een roedel van meer dan 20 stuks, kijken even besluiteloos om zich heen. Ik hoor het rechter hert denken: "Negeren we het zwarte gat of gaan we ervandoor?" Ze kiezen uiteindelijk voor het laatste.
Foto: Jan Paulides

In de scherming en in de regen stappen met de herten leek een hinde wel wat.
Tussen de 22 herten loopt één hinde mee. Uitzonderlijk.

Foto: Jan Paulides

Een beetje macho gedrag onder enkele van de herten, maar voor de rest stellen ze elkaars aanwezigheid op prijs en blijven dicht bij elkaar (veiligheid).

Zwijnen in Epe
Image

Twee BOA's hebben de opdracht gekregen om de zwijnen vooralsnog te verjagen met licht- of vuurwerkpistool. Misschien is een toverdrank effeciever. We wachten af.

Foto: Jan Paulides

's Nachts zijn zwijnen minder schuw dan overdag. En dat weten ze ook in Epe. Regelmatig kwamen de zwijnen tot in de randen van Epe. Ca. 30 zwijnen bezoeken momenteelin de nachtelijke uren de tuinen en bermen in het dorp om aan larven, insecten, wormen te komen om de overvloed aan geconsumeerde eikels en grassen te compenseren.

Foto: Jan Paulides

In het verleden zag je ze met de hoge zwijnenstand van het Kroondomein langs de Elspeterweg wel vaker lopen. Tegenwoordig veel minder. Alhoewel de zwijnen verspreid over de Veluwe in kleine groepjes nog vaak langs de bermen lopen om daar dierlijke eiwitten te zoeken. Uitzonderlijk is het wel dat de zwijnen nu zo ver het dorp in durven trekken. De tuinen aan de rand van Epe zijn in het verleden reeds voorzien van adequate rasters, dus lopen de zwijnen gewoon een stukje door richting dorpskern.

Foto: Jan Paulides

Foto's: uit archief
Foto: Jan Paulides

Kadavers in het bos, een goede zaak?

Steeds vaker laten terreinbeheerders in het kader van hun beleid de kadavers van wild achter in het terrein. De kringloop blijft gesloten en de voedingsstoffen komen ter beschikking van o.a. torretjes, insecten, raven en mischien wel een arend.

De een vindt het prachtig de ander walgt van de stank die de karkassen afgeven. Is het nou werkelijk nodig om zoveel, cq steeds meer karkassen in het bos te laten? Een groot nadeel is nu dat er geen constante beschikbaarheid in tijd van kadavers in het bos is en is dient het doel dus maar ten dele. Om het doel volledig te dienen zouden het hele jaar door kadavers in het bos achter gelaten dienen te worden. Zou een beperkt aantal kadavers niet al voldoende zijn om een grote hoeveelheid insecten te voeden en de biodiversiteit te verhogen?
De vraag naar wildpakketten (€ 25,-/kg) van de Hoge Veluwe is groot en zijn al snel uitverkocht en is dus genoeg behoefte aan het wildvlees. Waarom dan toch het beste scharrelvlees laten wegrotten?

Of is het laten liggen de basis van het ontstaan van biezondere biotopen en een verrijking van de biodiversiteit?

Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides

Foto:  Saskia Hoogveldt
Foto: Jan Paulides
Een schaufler van een jaar of 3-4 en een spitser, rechts een imposante volschaufler

Ruud van Halsema
Oude magere hinde
Foto: Joop Frenay

Sneeuwvlokken zijn helemaal niet zo zeldzaam. Er lopen er misschien wel 50 stuks rond op de Veluwe. Meestal worden ze echter niet oud, want die exemplaren worden het eerst eruitgenomen. Verwonderlijk is het wel dat er af en toe toch een exemplaar opduikt die al 3 of 4 jaar oud is. Ook verwonderlijk is dat dit zwijn bij de tellingen ook niet gezien is en geeft aan dat de tellingen een indicatie zijn en dat zeker niet alle zwijnen geteld/gezien worden.

Foto: Joop Frenay
Foto: Jan Paulides

Het is warm en drukkend weer. Er hangt onweer in de lucht, maar het gaat niet regenen. De hinde zoekt wat verkoeling en probeer vooral de vliegen en teken kwijt te raken.
Foto: Peter Hogenberg

Het Jacobskruiskruid op de voormalige landbouwgronden staat volop in bloei.


Foto: Bertus Kelderman

Image

Foto: Jan Paulides

De hele familie is uit eten geweest. Op het menu stonden salade, aardappelen en graan.
Op weg naar huis moeten nog wel enkele hindernissen genomen worden.
Zelfs het kalf is in staat vlot over het raster heen te kunnen komen.

Foto: Jan Paulides
Zware jongens (NM)
Foto: Jan Paulides
Hert in ruste (NM)

Foto: Jan Paulides

Volgens het jaarverslag 2009 van het Fauna Fonds is er in 2009 totaal € 6.841.803,- aan schade uitgekeerd i.v.m schade door knaagdieren, vogels en enkele zoogdieren zoals, hert, ree, zwijn, das, bever, veldmuis en woelrat.

Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides

Image

Ik liep in het Rozendaalse bos en toen ik een pad in liep zag ik ineens een groep wilde zwijnen 3 volwassenen en 5 biggen ze waren bosbessen aan het vreten. Deze jonge beer keek ineens op ik denk niet dat hij mij zag, maar eerder mijn geur opsnoof en toen knorde hij en ging het hele spul ervandoor, pas toen zag ik de 5 biggen.

 

Foto: Huub Sukkel 

Foto: Jan Paulides

Foto: Ron Perdijk
Kaalwildroedel wisselt in weiland


Foto: Ron Perdijk

Foto's: Ron Perdijk
Foto: Jan Paulides
Damherten met bastgewei

Foto: Jan Paulides
Foto: Jan Paulides
Lekker spetteren

Foto: Jan Paulides

Typisch is de opgerolde houding voor een kalf van enkele dagen oud.
Foto: Jan Pauldies

Kalfje van tenminste een week. Het kalf ligt in een gestrekte houding.
Foto: Jan Paulides

Eee kalfje van 4-5 dagen oud. De opgerolde houding heeft plaats gemaakt voor een wat gestrekte houding.
Foto: Jan Paulides
Foto: Jan Paulides

De hinde komt even polshoogte nemen bij haar kalf.Foto: Jan Paulides

Het kalf van een dag of drie volgt de moeder op de hoef.

Foto: Jan Paulides

Het kalf urineert en de hinde neemt de geur in zich op.

Foto: Jan Paulides

De hinde zou er beter aan doen deze richting uit te kijken.
Foto: Jan Paulides

Om de situatie beter in te schatten stap de big zijdelings weg.
Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides

Laat je niet in de luren leggen, zelfs met Pinksteren is er in het "drukke" bos veel wild te zien.

Foto: Jan Paulides

Overdag is het heerlijk vertoeven op de open vlaktes. Hier op een voormalig landbouwakker staan 14 herten bij elkaar en dan kan het weleens voorkomen dat het ene hert vindt dat de ander zich niet te dominant moet opstellen. Een klap met een van de hoeven kan het gevolg zijn.

Het rechter hert loopt mank met zijn rechter voorloper. Bij stilstand tilt hij hem iets op.

Foto: Jan Paulides

Later zal ik dit hert vaker zien. Met zijn loper gaat er dan nog steeds niet beter en kromt zijn rug bij het lopen. Hij mist de ijstakken.

Image

Gisteren 22 mei was een belangrijke dag voor alle (mannelijke) Edelherten in het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Er was weer de jaarlijkse Edelherten ontmoetingsdag. De agenda bestond uit de volgende onderdelen :

-Park beleid.
-Het voedselaanbod.
-Verstoring door de mens.
-Het invoeren van een portretvergoeding voor Wild-fotografen.
-Verruiming van de rustgebieden.
-Het kappen van ons leefgebied.
-Het bijvoeren bij de observatieposten.
-Veilige oversteekplaatsen
-Verruiming van de parksluitingstijden
-Openstellen van extra spitswissels nabij de in-/ en uitsprongen tijdens de trekperiodes
-Bewaakte garderobes voor het in bewaring geven van de afwerpstangen.
-Nieuwe voorzitter voor 2008
-Rondvraag

en wat verder ter tafel, uh grasveld komt.

Op de foto is het jaarlijkse samenzijn te zien, na de vergadering werd een lopend buffet gegeven.


Simon van Rotterdam

Foto: Jan Paulides

Niks diep in het bos, niks rustgebieden, niks 's nachts, maar op zaterdagmiddag vlak langs de openbare weg staan deze 14 herten in de zon op het open veld.

N.B. Het roedel is in staat van alertheid. In de buurt zijn enkele verstoringen in de vorm van wandelaars. De mensen merken echter de herten niet op. Rustig, maar wel iets gespannen wachten de herten af tot de wandelaars uit het zicht zijn.

Foto: Jan Paulides

In de vroege avond staan de herten vlak langs een provinciale weg. Het verkeer raast op korte afstand langs en de herten kijken er maar netaan van op. Rechts springt er een hert nog over het raster.

De schade op deze landbouwgronden neemt toe en er staan bepaalde maatregelen gepland, die onacceptabel zijn voor het Veluws Hert.
Binnenkort meer.

Image

In de meimaand worden het meeste reewld aangereden. Gemiddeld gezien twee keer zoveel dan in andere maanden. De reegeiten verstoten hun bijna 1 jaar oude kalveren om zo in rust hun nieuwe kalf te zetten. De onervaren smalreeën en nog meer de onervaren jonge bokken zijn dan vaak het slachtoffer bij het passeren van de drukke provinciale wegen.

Bron: Vereninging Wildbeheer Veluwe

Grafieken: Vereniging Wildbeheer Veluwe

Image

Wanneer het rustig is in het bos, dan nemen de herten ook de paden in beslag.

Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides

Een paar vrije dagen staat voor de deur en de Veluwe loopt straks vol. Woensdagavond met een extra drukke spits luidt een nieuwe fase in, al is het voorlopig maar voor een paar dagen, over 6 weken begint de echte drukte. De kans dat je edelherten overdag op de hoofdpaden ziet zoals hier op de Zuid-oost Veluwe, daalt aanzienlijk, maar blijft op de kleine, vooral moeilijk met de fiets begaanbare paden wel degelijk aanwezig. Lukt het niet om wild te zien, dan biedt als alternatief het Park de Hoge Veluwe bijna gegarandeerd uitkomst. Reeds vroeg in de middag is kaalwild in redelijke aantallen te vinden op bijvoorbeeld de wildweide van het Koeverbos.

Foto: Jan Paulides

De herten laten zich die nieuwe beukenblaadjes goed smaken. Je hoeft er zelfs niet van het fietspad af om deze herten te zien.

Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides