Image

Op een enkele spitser na zullen nu alle herten wel afgeworpen hebben en aan het schuiven van het nieuwe gewei begonnen zijn. Met een snelheid van bijna 1 cm per dag kan het gewei bij sommige herten 120 dagen groeien tot een lengte van meer dan een meter.

Christiaan Pieters

Image

Vroege zeugen kunnen  al in februari en zelfs in januari haar frislingen  werpen. De overlevingskans door kou en voorals nattigheid is aanzienlijk minder dan de soortgenoten die in deze tijd geboren worden. In april/mei worden de meeste zwijntjes geboren en hebben, zolang het niet te veel regent, nu een optimle start.

Image

Afgelopen week hebben de hertentellingen plaatsgevonden.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

In het Natuurpark Lelystad zijn goed doorvoede herten te zien. Een groter contrast met de herten op 10 kilometer hiervandaan liggende Oostvaardersplassen is haast niet denkbaar.
(Foto ook afgelopen week genomen)

Image

Fluitbos weer open, broodmagere scharminkels als natuurbeleving

Almere - Zaterdag 8 april 2006 Oostvaardersplassen - Eind maart, begin april is de zwaarste  tijd voor de herten, het voedsel is (al lang) op en de vetreserves ook.  De laatste loodjes wegen het zwaarst , want het is nu echt interen. Veel van de herten zijn hoekig, echt vel over been, slechts een zak met botten is er nog over en diverse herten lopen zichtbaar moeilijk. Niet de sterkste hebben het overleeft, maar die dieren die het best met de tot hun beschikking staande reserves hebben kunnen omgaan. Weinig verstoring helpt en het is een goede actie van Staatsbosbeheer om de afgelopen weken het Fluitbos af te sluiten en de herten hiermee de broodnodige rust te geven.  Maar is dit dan het gewenste resultaat van het verbeterde predatormodel?

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel in de Oostvaardersplassen, getuige deze drie kalveren die zij aan zij overdag zonder te veel stress zich vrij kunnen bewegen.

Image

Image

Voor de herten in de OVP is het nu letterlijk op een houtje bijten.
Midden maart. De natuur ligt vier weken achter op schema en dat komt de herten van de Oostvaardersplassen niet goed uit. Juist aan de eind van de winter, wanneer alle reservers op zijn, is het extra zuur om nog weken extra te moeten wachten totdat het gras gaat groeien.

Image

Voor de herten in de Oostvaardersplassen is het nog even volhouden. Wanneer het eindelijk voorjaar gaat worden, zal het gras gaan groeien en is het ergste leed geleden. Maar voordat het zover is en dat kan nog wel een paar weken duren is het nog even afzien.

Image


Jan Paulides

Image

Image

Op 3 maart diende het kortgeding aangespannen door de Dierenbescherming waarin zij eist dat Staatsbosbeheer dit jaar de grote grazers bij extreme weeromstandigheden bijvoert. De vereniging is bang dat de beesten weer in grote nood komen als het huidige weer aanhoudt.

SBB  verklaarde dat dit jaar nog maar 119 dieren in de Oostvaardersplassen zijn gestorven (stand eind februari). In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 220. Volgens de instantie zijn de grazers dit jaar in goede conditie.

SBB verwacht dat bijvoeren een averechtseffect zal hebben. Als er veel voedsel is in het natuurgebied, planten de grazers zich sneller voort, waardoor de kuddes uitbreiden en er opnieuw voedselgebrek optreedt. Grote sterfte onder dieren is in grote natuurgebieden volgens SBB ook niet uitzonderlijk. Het wil pas gaan bijvoeren als 60 procent van de populatie omkomt van honger en uitputting. De Dierenbescherming vindt dat Staatsbosbeheer de dieren onnodig laat lijden.

Het beheer van de Oostvaardersplassen heeft het afgelopen jaar geleid tot veel vragen uit de Tweede Kamer. Minister Veerman (LNV) heeft daarom een internationale onderzoekscommissie voor de Oostvaardersplassen ingesteld, die over enkele maanden een rapport over het beheer zal uitbrengen.

Image

Image

Hier en daar staan wat solitaire herten te kijken of verplaatsen zich van hot naar her in het Fluitbos van de Oostvaardersplassen. Enkele wandelaars en trimmers brengen de herten in beweging en de herten rennen soepel en vlot maar niet ver en blijven in het gebied. Bij te hevige verstoring trekken zich de vlaktes van de Oostvaardersplassen op en vinden daar hun rust om hun "winterslaap" (uitspraak SBB) voort te zetten. Net zo als vorig jaar valt er in de eerste week van maart en pak sneeuw en vriest het boven het sneeuwdek matig, zeer vergelijkbaar met vorig jaar. Alleen toen was er een nacht bij met min 16 graden, de rest van de nachten bleef het kwik steken bij min 7.  Vreemd dat de herten nu geen winterslaap houden. Of was het vorig jaar toch geen winterslaap, maar slechts de uitingen van zwaar ondervoede herten, die hun lichaam niet meer op temperatuur konden houden?  Nadat er vorige winter 700 grote grazers bezweken zijn, zou je ook kunnen denken, dat de zwakke dieren het veld hebben geruimd en dat de relatief sterkere herten wel hun temperatuur op peil kunnen houden en onder de exact dezelfde omstandigheden opeens geen winterslaap verschijnselen hebben.  De zwakke dieren zijn, mede door de extra aandacht van de Commissie Gabor, die over de toekomst van het beheer van de OVP zal gaan adviseren,  tijdig afgeschoten.Op de arme Veluwe zijn trouwens nog nooit winterslaap houdende herten gezien. Hoe zit dat nou SBB?
Jan Paulides
Image


Jan Paulides
 Image


Dick Remelink
Image

Eén stang al afgeworpen, de tweede zal spoedig volgen
Jan Paulides
Image


Jan Paulides

Image

Een hert met gewei voelt zich per definitie superieur aan een hert dat zijn gewei al afgeworpen heeft. Het recent afgeworpen hert kan dat nog niet accepteren en heeft het constant aan de stok met de nog wel geweidragende herten. Het zal niet lang meer duren of de geweidragend hert zal zijn stangen ook verliezen en daarmee ook zijn vermeende dominantie.

Jan Paulides
Image

Dinsdag 14 februari 2006 om 17:10   veluwe vrije wildbaan   30 meter langs een pad .
 
Op mijn weg terug naar de auto loop ik langs een bos perceel waarvan ik altijd wel eens droomde een hert te fotograveren En wel nu wat schetst mijn grote verbazing ?? Er ligt daar  zowaar een pracht van een geweidrager die mij zeer tevreden aankijkt en niet van plan is zijn rustplaats te verlaten.
Heb met analoog toestel met 400mm sigma lens op statief in alle rust een aantal schitterende opnames kunnen maken en vervolgens nagenietend mijn weg vervolgd.
 
Deze foto zal natuurlijk wat kwaliteit betreft wat in moeten leveren aangezien ik hem ingescand heb. Ik hou persoonlijk zelf dan ook het meest van foto,s die vanuit het oog van de wandelaar zijn genomen (En dan duid ik vooral op het onverwachte).
Jan Paulides
Image

De commissie van internationale deskundigen is bijeen gekomen  op 10/11 februari en heeft de OVP bezocht, om zich een beeld te vormen van de situatie van de grote grazers in de winter. Daarnaast spreekt de voorzitter, drs.J.D. Gabor met diverse betrokkenen om de problematiek volledig in kaart te brengen.
In juni zal de commissie Oostvaardersplassen haar advies aanbieden aan minister Veerman.
De commissie zal antwoord geven op drie vragen. Is een stabiel, en qua dierenwelzijn verantwoord, ecosysteem met grote grazers realiseerbaar in de Oostvaardersplassen, gezien de oppervlakte van het gebied? Zo ja, onder welke condities (waaronder de condities voor de soorten)? Wat zijn de gevolgen van de aanleg van een Robuuste Verbinding tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe voor het ecosysteem en in het bijzonder van de populaties heckrunderen, konikpaarden en edelherten?
Rob Houtenbos

Image

Image


Cees Buys
Image


Jan Paulides

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Jan Paulides
Image


Jan Paulides
Image


Jan Paulides

Image

Image


Eline Verwoerd
Image


Rob Winkelaar
Image


Dick Remelink
Image


Teun Westerink

Image

28-12-2006

Image


Rinie Schuurkamp
Image