Foto CVN 1 kln

Zaterdag 22 oktober was het zover. Op de laatste cursusdag werden aan de deelnemers van de cursus Veluwe Natuurgids onder het genot van een drankje in Brasserie Délicat te Hoenderloo het certificaat van deelneming uitgereikt.

 Foto CVN 2 kln

Deze cursus, aangeboden door het bestuur van Vereniging het Edelhert en georganiseerd door José en Rob schuitemaker bestond uit een theorie- en een praktijkgedeelte en bedoeld om in de praktijk excursies te kunnen uitvoeren voor Vereniging het Edelhert. Excursies die al sinds jaar en dag worden gegeven en een vast onderdeel zijn geworden van de diverse activiteiten van onze vereniging. Een activiteit die hooglijk wordt gewaardeerd door de deelnemers. Niet alleen om de wandelingen in prachtige gebieden waar deze excursies plaatsvinden maar ook om de kennis die wordt opgedaan door de deelnemers via de boeiende verhalen van de betreffende excursieleiders. Om ook in de toekomst deze activiteit te kunnen continueren leek het voor het bestuur wenselijk om de “excursieleiderspool” door middel van deze cursus te vergroten.

Gedurende twee theorieavonden op respectievelijk donderdag 29 september en 6 oktober, gehouden in het dorpshuis Horsterhoek te Vierhouten werd, onder de bezielende leiding van cursusleider Rob Schuitemaker de verschillende facetten van de cursus belicht, dit ondersteund met een PowerPoint presentatie.

Fauna en flora op de Veluwe, het inspelen op actualiteiten betreffende beheer en beleid op de Veluwe, presentatietechnieken, communicatie en het anticiperen op verschillende groepssamenstellingen zoals mate van mobiliteit, leeftijdssamenstelling enz. Ook het voorbereiden van de excursies door de cursist werd uitvoerig belicht. Het zoeken van een interessant gebied en uitzetten van de route met mogelijk alternatief wanneer het bijvoorbeeld voorkomt dat een aantal deelnemers in een groep de conditie wat overschat hebben. Het vergaren van kennis over het gebied zoals bijvoorbeeld geschiedenis, wildstand, terreinbeheerder en beheer enz. Ook de indeling van de excursie kwam uitgebreid aan bod. Hoe hou je het interessant voor de deelnemers? Het wandelen en de stop voor een leuk of mooi verhaal in balans tijdens een excursie houden en de plekjes in het terrein zoeken waar de stop kan worden gehouden. Kortom er viel genoeg te leren voor de cursisten tijdens de twee theorieavonden.

Foto CVN 5 kln

Natuurlijk moest de opgedane kennis tijdens de theorielessen ook in praktijk worden gebracht. Hiervoor werden op zaterdag 8 en 22 oktober twee 'lesexcursies' in het veld georganiseerd.

Onder leiding van Rob Schuitemaker kregen de cursisten de kans om, op hun eigen wijze, het geleerde in de praktijk te brengen. Op zaterdag 8 oktober werd gekozen voor een gebied in de buurt van het mooie plaatsje Vierhouten, op de grens van het Kroondomein en Staatsbosbeheer. Hier kregen de cursisten een mooi beeld hoe, in de praktijk een excursie kan worden ingedeeld. Een zoel, wildwissel, veegboompjes, schuurbomen prenten en diversiteit van bospercelen en de zich daarin bevindende flora geeft voldoende stof om de deelnemers een leuke en educatieve wandelbelevenis te laten ervaren. En natuurlijk is het dan mooi dat een ontmoeting met rood- en of zwartwild, evenals andere bewoners van het bos tot de reële mogelijkheden behoort. Tijdens de eerste praktijkles was het trouwens leuk om te ervaren dat de cursisten hun ogen (en oren) goed de kost gaven in het gebied en een boeiende presentatie gaven over het door hun gekozen onderwerp.

 Foto CVN 3 kln

 Op de tweede praktijkdag togen de cursisten naar de Ramenberg, gelegen in de boswachterij Ugchelen-Hoenderloo. Een mooi gebied waar het toenmalige Staatswildreservaat gelegen was. Tijdens deze laatste en wat kortere cursusdag werden er nog wat puntjes op de i gezet en kregen de cursisten de gelegenheid om nog eenmaal een verhaal af te steken. Hierna werd koers gezet naar Brasserie Délicat waar de cursisten hun certificaat van deelneming in ontvangst mochten nemen.

Kortom een zeer geslaagde cursus met een enthousiaste groep cursisten die vanaf 2023 voor onze vereniging een aantal excursies gaan organiseren en leiden. Kan nu al verklappen dat de eerste excursies door een aantal cursisten al zijn aangemeld bij José Schuitemaker, dus houd uw verenigingsblad goed in de gaten!

Als waardige afsluiter van deze cursus werd door Piet Groeneveld, als ode aan het bos en haar bewoners de 'hegewald fanfare' geblazen. Prachtig Piet!