Onze vereniging heeft diverse vrijwilligers die activiteiten bij de rasterploeg, fietsgroep, monitoringsgroep en excursiegroep verzorgen.

Wij vragen uw aandacht in het bijzonder voor de rasterploeg.

De rasterploeg trekt iedere 3e zaterdag van de maand het veld in en verricht dan diverse werkzaamheden voor TBO’s en particulieren (aanbrengen van het bekende veiligheidsmanchet, bestaande rasters opruimen, rastercontrole etc). Wij verzamelen altijd om 09.00 uur op de werkplek met koffie/thee, dat is ook het moment waarop wordt uitgeled wat er die moet gebeuren.

Daarna om ongeveer 10.45 uur koffie, vaak ter plekke en rond 12.45 volgt een lunch. 

Hierna kijken wij of en hoeveel mensen er nog nodig zijn om het werk af te krijgen. Het is een leuke en hechte groep mensen die er iedere maand weer naar uitkijken om samen het veld in te gaan. Gelet op het gegeven dat de rasterploeg een wat oudere samenstelling heeft vragen wij u: heeft u interesse om deel uit te maken van deze groep? Aanmelden kan bij Hennie J Degen: d.degen1@kpnplanet.nl of 06 24939966.