Foto: Jan Paulides

De hinde zou er beter aan doen deze richting uit te kijken.