Foto: Jan Paulides

Volgens het jaarverslag 2009 van het Fauna Fonds is er in 2009 totaal € 6.841.803,- aan schade uitgekeerd i.v.m schade door knaagdieren, vogels en enkele zoogdieren zoals, hert, ree, zwijn, das, bever, veldmuis en woelrat.

Foto: Jan Paulides

Volgens het jaarverslag 2009 van het Fauna Fonds is er in 2009 totaal € 6.841.803,- aan schade uitgekeerd i.v.m schade door knaagdieren, vogels en enkele zoogdieren zoals, hert, ree, zwijn, das, bever, veldmuis en woelrat.

Er is € 43.625,- schade uitgekeerd veroorzaakt door edelherten en € 71.076,- door damherten en € 124.342 door de zwijnen. Het ree volgt met een magere € 20.566,-.  De schade door edelherten is flink gedaald na een een top vorig jaar van € 70.702,- . De damhertenschade daarintegen is t.o.v. vorig jaar verdubbeld en is hoger dan ooit. Verrassend is dat de das ook sterk gestegen is naar meer dan 100.000,-

Deze bedragen staan in schril contrast met de uitgekeerde schade door b.v. kolgans €1.094.709,- de grauwe gans € 1.594.771,- en de overwinterende grauwe gans € 1.279.060,- Alle soorten ganzen bij elkaar veroorzaken zelfs meer dan 5 miljoen euro schade. Vreemd, want voor de edelherten geldt zelfs een gedoogregeling en mogen ze op de landbouwgebieden komen en toch is er zo weinig schade € 43.625,- uitgekeerd?. De boer krijgt van het Faunafonds een (vaste) vergoeding. Toch hoor ik vaak dat die schadeadwikkeling niet goed geregeld is.  Helaas is schade en schadevergoeding blijkbaar nog niet goed op elkaar afgestemd. Tijd voor verbetering van de gedoogregeling.</