Image

Gisteren 22 mei was een belangrijke dag voor alle (mannelijke) Edelherten in het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Er was weer de jaarlijkse Edelherten ontmoetingsdag. De agenda bestond uit de volgende onderdelen :

-Park beleid.
-Het voedselaanbod.
-Verstoring door de mens.
-Het invoeren van een portretvergoeding voor Wild-fotografen.
-Verruiming van de rustgebieden.
-Het kappen van ons leefgebied.
-Het bijvoeren bij de observatieposten.
-Veilige oversteekplaatsen
-Verruiming van de parksluitingstijden
-Openstellen van extra spitswissels nabij de in-/ en uitsprongen tijdens de trekperiodes
-Bewaakte garderobes voor het in bewaring geven van de afwerpstangen.
-Nieuwe voorzitter voor 2008
-Rondvraag

en wat verder ter tafel, uh grasveld komt.

Op de foto is het jaarlijkse samenzijn te zien, na de vergadering werd een lopend buffet gegeven.


Simon van Rotterdam