In 2011 wordt het ecoduct Oud Reemst over de Harderwijkerweg (N310) ten zuiden van Otterlo gebouwd. Het verbindt het leefgebied aan beide zijden van de weg. Hierdoor kunnen allerlei dieren, van grofwild tot vlinders, reptielen en amfibieën, beter in contact komen met andere populaties van hun soort.

Ecoduct_Oud_Reemst

Het ecoduct draagt op deze manier bij aan de instandhouding van de genoemde dieren. Het is niet bedoeld voor de moeflons, die in Het Nationale Park De Hoge Veluwe aanwezig zijn, en ook niet voor de runderen en pony's van het gebied Planken Wambuis.

Landschappelijke inpassing
Om een natuurlijke overgang tussen de twee landschappen aan weerszijden van de weg te vormen, komt het ecoduct op maaiveldniveau te liggen. De Harderwijkseweg wordt hier verdiept aangelegd.

Planning
1e kwartaal 2011
Start voorbereidende werkzaamheden. Dan begint aannemerscombinatie H2Eco in overleg met Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Natuurmonumenten met de voorbereidende werkzaamheden rondom het ecoduct. Bomen worden gekapt, het werkterrein ingericht, bouwketen geplaatst en de toegangsweg tot het werkterrein aangelegd.
Voor een overzicht van het gebied van de boskap, zie de foto met daarin het aangegeven gebied.
2e kwartaal 2011
Na de voorbereidende werkzaamheden start de aannemer met de bouw van de constructie van het ecoduct náást de N310.
3de kwartaal 2011
Na de zomer van 2011 vindt het groot onderhoud van het asfalt van de provinciale weg plaats. Deze komt verdiept onder het ecoduct te liggen. Bovendien wordt dan het ecoduct geplaatst over de weg. In deze periode worden ook over de hele lengte van de weg rasters geplaatst, voor zover die er al niet staan. De Harderwijkerweg zal voor deze werkzaamheden gedurende circa 10 weken worden afgesloten.

Wanneer alles volgens plan verloopt is het ecoduct begin 2012 gereed.

Hart van de Veluwe en Renkumse Poort
Het ecoduct is één van de maatregelen van het project Hart van de Veluwe, dat zich richt op het versterken van de natuur-, recreatie- en landschappelijke waarden in en om Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Door de aanleg van drie ecopassages ontstaat een betere verbinding tussen het zuid-westelijk deel van de Veluwe (o.a. Planken Wambuis / Renkumse Poort), Het Nationale Park De Hoge Veluwe, het oostelijk deel van de Veluwe (o.a. het Deelerwoud) en het noordelijk deel van de Veluwe (o.a. Harskampse Zand). In dezelfde periode worden in de Renkumse Poort nog 2 ecoducten gebouwd waardoor via o.a. het Renkumse Beekdal een ecologische verbinding ontstaat met de uiterwaarden van de Rijn.

Negen ecoducten
De aanleg van ecoduct Oud Reemst wordt mogelijk gemaakt door financiële middelen uit het plan Veluwe 2010 en het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Ecoduct Oud Reemst maakt onderdeel uit van het project Negen Ecoducten, een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en ProRail. In de periode 2009-2012 worden negen ecoducten aangelegd, waarvan zes op de Veluwe, twee op de Utrechtse Heuvelrug en één op de Sallandse Heuvelrug.

Bron: provincie Gelderland