Het Oostvaardersplassengebied is te klein voor de aantallen grote grazers die er op dit moment lopen. Dit is de stellige mening van Vereniging Het Edelhert.

Nu de politiek definitief heeft besloten om het gebied niet uit te breiden en het hek er omheen te laten staan, heeft het bestuur van de Vereniging poolshoogte genomen en geconcludeerd dat het voor de toekomst zo niet verder kan. De aanwezige grote grazers in dit gebied kunnen nergens heen: hier moet nu een einde aan komen.

Het ICMO2 rapport is het beleidsrapport waarop de politiek in 2010 haar besluiten heeft genomen over het beheer van het Oostvaardersplassengebied. Inmiddels zijn we drie jaar verder, waarin geheel tegen de aanbevelingen van het ICMO2 rapport in, de belangrijkste voorwaarden uit dit rapport rücksichtlos zijn geschrapt. Daarmee is de bodem definitief onder het geheel van de ICMO2 aanbevelingen weggevallen. Dat betekent dat de situatie voor de grote grazers in het gebied alleen nog maar kan verergeren.

Jozef Linthorst, voorzitter van Vereniging Het Edelhert: “We hebben de situatie drie jaar lang aangezien en gevolgd en het daarmee een ruime kans gegeven. We kunnen niet anders dan concluderen dat hier geen toekomst meer in zit. Er komen geen wissels naar de andere gebieden, de dieren krijgen niet meer ruimte en kunnen derhalve niet weg naar goede schuilplekken. Hiermee houdt het voor ons op. Op dit gebied lopen veel te veel grazers. Wij kunnen niet anders als Vereniging dan nu de noodklok luiden.”

Het enige voedsel dat op dit moment voorhanden is, is de bast van de weinige bomen in het gebied. Zover de herten kunnen reiken is de schil echter al weggevreten. Hiermee sterft ook het laatste nog aanwezige bos en daarmee de resterende schuilgelegenheid. Nadat het voorheen zo bosrijke gebied al een kale vlakte was geworden, gaat nu ook het laatste stukje opgaande begroeiing ten gronde. Ook het dooie riet wordt tot ver in de sloot gegeten; er resteert slechts nog een dunne, niet bereikbare streep riet in het midden van de sloot.

Dit alles zal er toe leiden dat Vereniging Het Edelhert actie zal ondernemen om het beleid gewijzigd te krijgen.

Voor nader contact zijn beschikbaar:
Voorzitter Jozef Linthorst 0630-447359
Adviseur, webmaster, redacteur Jan Paulides 0654-217121