Het is februari, bij de mannelijke edelherten de tijd dat het oude gewei wordt afgeworpen. Een jaarlijks terugkerende gebeurtenis waarbij het volgroeide en geveegde gewei plaats moet maken voor een nieuw gewei. In veld en bos zullen de geweien vallen. 

stangen in het veld kln knip.JPG

Staverden - Vrijdag rond 17:30 uur werd het drukker bij hotel Stakenberg, onder "de rook van" Elspeet.
Er kwamen daar zo'n tien mensen uit diverse hoeken van het land om met gids Olinda Paulides op pad te gaan om proberen edelherten te spotten en zo mogelijk de bronstgeluiden te gaan horen in een gebied rondom hotel Stakenberg.
Maar onze gids had haar "huiswerk" vooraf gedaan en deelde ons mee dat het rustig was rondom deze locatie.
Ze had als voorstel om een stukje te gaan rijden naar Staverden, omdat de kansen daar iets groter zouden zijn.
Daar startte de wandeling rond 18.00 uur door het mooie wandelgebied rondom kasteel Staverden op zoek naar de herten.
Al vrij snel werden een paar jonkies gespot, maar waren nog niet van de "burlende leeftijdsgroep", dus doorgaan met zoeken en luisteren.
De wandeling ging door een prachtig gebied en jawel, uiteindelijk werden er herten ontdekt op een weiland in de buurt.
Een betere positie gezocht i.v.m. de windrichting en toen kon ook het geburl worden gehoord.
Door de regen kwamen de dieren niet echt ver op het weiland, waardoor fotograferen moeilijk was i.v.m. de grote afstand (dus verrekijker een fijn hulpmiddel).
De wandeling was geslaagd en rond 19.30 uur gingen de meesten nog weer mee naar startpunt Stakenberg.
Onze wandeling met Olinda was toch niet geheel compleet, want haar man Jan kwam ons onderweg niet opzoeken met de schnaps en soep. Dit is zoals velen weten en ervaren hebben (bijna) standaard en gebruikelijk tijdens de tochten met Olinda. Maar binnen in het hotel teruggekeerd was daar, jawel: Jan Paulides.
We hebben daar (voor eigen rekening) nog genoten van een drankje en een wildstoofpotje van hert en wild zwijn.
Of Jan (mede)verantwoordelijk was voor het stoofpotje klaarmaken weten we (nog steeds) niet; maar dat de tocht en eten geslaagd waren, dat betrof geen twijfel.
Olinda (en ook Jan): namens iedereen bedankt voor deze fijne en goed voorbereide tocht.

Kroondomein - Start Echoput. Iedereen was keurig op tijd aanwezig. Tijdens mijn inleidend praatje gewezen op de RIVM richtlijnen. Aangezien de groep wat uit elkaar zou lopen heb ik iemand gevraagd die, met mijn telefoonnummer, achteraan zou willen lopen en mij zou kunnen bellen, indien nodig. Dat is allemaal uitstekend gegaan, iedereen hield zich aan de afspraak. Het had voor de excursie flink geregend en de weersvoorspelling was niet zo gunstig. Op de parkeerplaats geweien laten zien en verteld over de geweicyclus. Geen geweien doorgegeven, mag niet van RIVM. Tijdens de wandeling iets verteld over zwartwild, mast, afschot e.d. Bij het Ruitersgat (oude leemkuil waar in 1685 leem is gebruikt om de stenen te bakken voor Paleis Het Loo) de oude sage verteld van de ridder die daar verdronken was in het moeras (G. v.d. Wall-Perné). Verder gelopen, er staken zes stuks kaalwild het pad over, heel leuk! Het bronstverhaal verteld zodat we verder naar de herten konden luisteren en niet naar mij. Daarna veel last gehad van laag overvliegende helikopters, defensie was aan het oefenen. Het bos rook heerlijk, echt een herfstgeur. De lucht was inmiddels mooi schoon getrokken en er stond weinig wind. We zijn doorgelopen tot de Kroeze-eik. Gelukkig vlogen de helikopters weg en kwamen niet meer terug. Het was inmiddels donker aan het worden, sterren waren duidelijk te zien. Overal om ons heen geburl, hoog en laag, plaatsherten en bijherten. Niet zo dichtbij maar heel duidelijk te horen. Ook kuchende herten wat er op duidt dat er een hinde gedreven wordt of een ander hert weggejaagd wordt, ze zijn dan altijd in galop. Na genoten te hebben zijn we rustig teruggelopen en af en toe gestopt om te luisteren, helaas geen bosuilen deze avond. Het was een fijne excursie en aan het applaus te horen hadden de deelnemers het prima naar hun zin gehad.

 

Stand klnVereniging het Edelhert was met een voorlichtingsstand aanwezig bij het NK Burlen op de Hoge Veluwe.

Het was weer een goed georganiseerd en geweldig festijn om al de menselijke herten te horen burlen. 
De coronaregels werden vrij goed in acht genomen.
Na een heftige strijd werd de winnaar van vorig jaar opnieuw de beste.
Een uit 5 personen, waaronder Ron Risseeuw, bestaande jury gaf commentaar en punten op de uitvoeringen.
Voor ons als vereniging leverde het 3 nieuwe leden op die wij dan ook van harte verwelkomen in de hertenfamilie.
Het volgende evenement waar onze voorlichtingsstand aanwezig zal zijn is op de komende Ledendag op 14 november as op Landgoed Marienwaerdt.

ERMELO - Edelherten vormen deze tijd van het jaar grote zomerroedels. De dieren leven in groepen van soms wel vijftig of zestig herten. Dé kans om in de avond tientallen herten tegelijk te zien. De bokken en hindes leven in afzonderlijke groepen. Aan het begin van de bronst, de paartijd, zullen de groepen weer uit elkaar vallen.....

Lees verder: https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2456556/Edelherten-op-de-Veluwe-leven-nu-in-grote-groepen

De Nota populatiebeheer van VhE is opgefrist. Deze nota geeft ons als Vereniging houvast als het gaat om het beoordelen van het beheer van de populaties edelherten en damherten in Nederland. Uitgangspunt daarbij is geen norm voor gewenste dichtheden, zoals lang gebruikelijk geweest is, maar er is een set van negen criteria geformuleerd die VhE hanteert om een oordeel over een bepaald gevoerd populatiebeheer te geven.

De eerste versie van de nota stamde uit 2009/2010. Het bestuur was van mening dat de nota een update kon gebruiken vanwege een tweetal ontwikkelingen: 1) de komst van de wolf naar Nederland en wat dat betekent voor onze herten en 2) de nieuwe Wet Natuurbescherming die per 1 januari 2017 van kracht is.

De opgefriste nota kunt u hier inzien….

Juni. De tijd dat de Digitalis in bloei komt. Digitalis betekent vinger en die naam is gegeven omdat de bloem om de menselijke vinger past. De Nederlandse naam is afgeleid van de vorm van de bloem, die op een vingerhoed lijkt. Hoe dan ook, hen levert kleurrijke plaatjes op tussen de grijszwarte zwijnen.

edelherten bio duitland

Nee, dit is geen wildpark, maar een groot roedel roodwild op een wei bij Burgjoss, net voorbij Frankfurt am Main.

In de Staatswäldern van de Hessische Spessart Nord hebben boswachters een jarenlange overbevolking van edelherten toegestaan. De Federatie voor Milieu en Natuurbescherming in Duitsland maakt hiertegen bezwaar. Michael Kunkel, voorzitter van Heigenbrückener lokale afdeling van de Federatie van Natuurbehoud, heeft in 2015 enkele maanden het gebied bestudeerd en volgens hem is in het kerngebied van de bosbouw het bos met een oppervlakte van 4000 hectare is bijna volledig beschadigd. Hij spreekt van katastrofale schade en van schandalige toestanden en van "bio-industrie". Landesbetrieb Hessen Bosbouw kondigt nu een koerscorrectie aan. Maar volgens woordvoerster Petra Westphal kan het reductieproces echter jaren duren.

De edelherten in het Weerterbos worden vrijgelaten als het aan gedeputeerde Patrick van der Broek van de Provincie Limburg ligt.

De gedeputeerde pleit ervoor om wild de vrijheid te geven. In Dagblad 'De Limburger' zegt hij voor eens en altijd af te willen van de discussie over doodschieten en de vraag wie er nou verantwoordelijk is voor ongelukken en schade door loslopend wild.

Aanleiding is de discussie die ontstond rondom het doodschieten van de wilde zwijnen die daarvoor door de brandweer uit de Zuid-Willemsvaart van de verdrinkingsdood waren gered.

Ook buiten de leefgebieden zullen we met wilde dieren moeten leven. De discussie gaat Van der Broek dit voorjaar aan met verschillende partijen zoals agrariërs, landeigenaren en jagers. Ook wil hij een goede schaderegeling voor boeren waar wilde zwijnen of edelherten op het land zijn geweest. Wel moeten agrarische gronden beter worden afgeschermd zodat de schade beperkt blijft. En de driehonderd euro die boeren moeten betalen als ze een klacht indienen moeten volgens van der Broek ook van tafel. 'De vrije wildbaan heeft voordelen' zo vindt de gedeputeerde. 'De natuurbeleving wordt vergroot. Het is toch mooi als je door de natuur wandelt en je komt edelherten of wilde zwijnen tegen?!' En waar wild een gevaar vormt voor het verkeer moeten gepaste maatregelen worden genomen.

De stand van het wild zou volgens Van der Broeck edelherten door wildbeheer binnen de perken moeten worden gehouden. Het vlees van afgeschoten wild kan wat hem betreft worden verkocht aan restaurants.

Voor het tijdschrift Het Edelhert:

Voor een foto tbv afdruk op liggend A6 (kwart pagina )
- De foto als JPG comprimeren.:
- Fotoformaat liefst 1800 x 1200 pixels
- Aantal megapixels  ca 1 Mb, liefst 2Mb
- Minder mag maar de afdrukkwaliteit kan mogelijk slechts zijn

Voor een foto tbv afdruk op liggend A5 (halve pagina ):
- De foto als JPG comprimeren.
- Fotoformaat liefst 2400 x 1800 pixels
- Aantal megapixels  ca 2-4 Mb
- Minder mag maar de afdrukkwaliteit kan mogelijk slechts zijn

Voor een foto tbv afdruk op staand A4 (hele pagina ):
- De foto als JPG comprimeren.
- Fotoformaat liefst 3600 x 2400 pixels
- Aantal megapixels  ca 4-8 Mb
- Minder zou kunnen, maar als de afdrukkwaliteit slechts is, zal de foto niet worden gebruikt

Voor een foto tbv afdruk op liggend A3 (middenpagina ):
- Fotoformaat liefst 5400 x 3600 pixels
- Aantal megapixels  ca 4-10 Mb
- Minder zou kunnen, maar als de afdrukkwaliteit slechts is, zal de foto niet worden gebruikt

Een scherpe foto op het beeldscherm (72dpi)  geeft nog geen scherpe foto in druk (300-600 dpi).

Voor de website:

Voor een foto in de middenkolom:
- De foto als JPG comprimeren.
- Fotoformaat breed 600 x hoog 400 pixels
- Aantal megapixels  ca 0,5 Mb
- Minder mag maar de afdrukkwaliteit kan mogelijk slechts zijn

Staverden - Organisaties als Het Geldersch Landschap moeten meer worden ingeschakeld bij discussies over het jachtbeleid in Den Haag. Dat stelt Tweede Kamerlid Eddy Bilder tijdens een werkbezoek van de CDA-fractie aan het landgoed Staverden.

Dertig Gelderse organisaties dringen er bij de ministers Verburg (LNV) en Cramer (VROM) op aan om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Gelderland beter de beschermen. Aanleiding is het besluit van de provincie Gelderland van 2 juli jl om een aantal gebieden uit de beschermde zones te halen. Hierdoor worden plotseling bouwplannen en andere ontwikkelingsplannen mogelijk terwijl eerst een strenge toetsing vereist was. De EHS is van essentieel belang om een verdere afname van de biodiversiteit een halt te kunnen toeroepen.

{youtube}Yfo61BgIiRo{/youtube}

{flv}Het_Aardhuis__Veluwe{/flv}

 

 

<De Flora- en faunawet

 

 

 

De invloed van de mens op de natuur is in de loop van de geschiedenis steeds groter geworden. Menselijke handelingen kunnen een bedreiging zijn voor de wilde flora en fauna. Veel planten- en diersoorten zijn al van de aarde verdwenen of worden met uitsterven bedreigd. De omvang van de bedreigingen waaraan de flora en fauna in Nederland bloot staan, is verontrustend. Van de flora is bijna 40% bedreigd. Bij de zoogdiersoorten en de dagvlinders ligt dit percentage tussen de 30 en 40%.
Om de bedreiging door mensen tegen te gaan, worden planten- en diersoorten beschermd.
Wetgeving is één van de middelen om de mens aan te spreken op zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van de wilde planten en dieren.

Bescherming
De bescherming van zowel inheemse (van nature in Nederland voorkomende) als uitheemse planten- en diersoorten wordt in één wet geregeld: de Flora- en faunawet.
Deze wet biedt, uit het oogpunt van het natuurbehoud, bescherming aan in- en uitheemse planten- en diersoorten die in het wild leven.
De bescherming van planten- en diersoorten krijgt op verschillende manieren gestalte. De reeds gebruikelijke verboden voor de inheemse soorten gelden ook in de Flora- en faunawet. Zo is het verboden om beschermde inheemse planten te plukken en beschermde inheemse dieren te doden of te vangen. Ook andere handelingen die planten- of diersoorten kunnen bedreigen, zijn verboden of slechts onder voorwaarden toegestaan. Daarnaast gelden voor zowel inheemse als uitheemse soorten handels- en bezitsverboden. Verder is het niet toegestaan dieren (en dus ook vissen) in de natuur uit te zetten. Ook voor plantensoorten geldt een dergelijk verbod.
De Flora- en faunawet bevat ook handels- en bezitsverboden voor bepaalde vangmiddelen. Voorbeelden daarvan zijn strikken, klemmen en mistnetten. In het laatste geval gaat het om zeer fijnmazige netten waar vogels mee worden gevangen.

Eén wet in plaats van meer
De Flora- en faunawet heeft een aantal wetten op het gebied van soortenbescherming vervangen. Deze wetten bestaan al decennia lang. De belangrijkste zijn de Vogelwet, de Jachtwet en de Wet bedreigde uitheemse diersoorten. Uit de Natuurbeschermingswet is het hoofdstuk soortenbescherming in de Flora- en faunawet opgenomen. Deze wetten verschillen in hun uitgangspunten en opzet.
De Flora- en faunawet voldoet aan de wetgeving van de Europese Unie (EU).

Vogels

Bescherming aan alle vogels die behoren tot één van de in het wild levende soorten in Europa is overgenomen uit de Vogelwet.
Jacht

De Flora- en Faunawet beoogt een evenwichtige afweging van de belangen van landbouw, natuurbescherming en jacht te realiseren. Aangegeven wordt op welke wilde diersoorten gejaagd kan worden.
Bedreigde uitheemse diersoorten

Door economische en technische ontwikkelingen en een explosieve bevolkingsgroei is de natuur steeds verder aangetast. Wereldwijd vindt op grote schaal natuurvernietiging plaats. Eén van de oorzaken daarvan is de vraag naar uitheemse planten en dieren in de gëindustrialiseerde landen. Nederland had altijd een groot aandeel in de handel in die planten en dieren. Dit was voor de Nederlandse overheid een reden om uitheemse planteen diersoorten wettelijk te gaan beschermen. In 1975 trad voor diersoorten de Wet bedreigde uitheemse diersoorten in werking. De bescherming van uitheemse planten is nu via de Flora- en faunawet geregeld.

Ook de in- en uitvoer van bedreigde, uitheemse plantesoorten en van bepaalde bedreigde, uitheemse diersoorten valt hieronder.

Natuurbeschermingswet

Volgens de Flora- en faunawet kan de overheid gebieden met natuurwetenschappelijke waarde of rijkdom aan natuurschoon als beschermd natuurmonument aanwijzen. Op die manier blijven deze natuurgebieden behouden. hoofdstuk 5 van de Natuurbeschermingswet (soortenbescherming) is opgenomen in de Flora- en Faunawet. Dit hoofdstuk bevat bepalingen voor de bescherming van inheemse plante- en diersoorten tegen directe aanslagen. 'Directe aanslagen' zijn bijvoorbeeld plukken, vangen en doden.

Beschermde planten- en diersoorten


Inheemse soorten
De Flora- en faunawet regelt de wettelijke bescherming van inheemse plantensoorten die daarvoor in aanmerking komen. Deze worden per soort aangewezen.

In principe zijn alle zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen die in Nederland voorkomen beschermd. Er is een uitzondering gemaakt voor schadelijke dieren als de zwarte en bruine rat, de huismuis en een aantal vissoorten. Deze zijn dus niet beschermd.

De zogenaamde lagere diersoorten (zoals vlinders, libellen en kevers) worden per soort voor bescherming aangewezen.

Uitheemse soorten
De Flora- en faunawet regelt ook de bescherming van uitheemse planten- en diersoorten.

Ook deze worden per soort aangewezen. Voor de minder bedreigde uitheemse soorten geldt een in- en uitvoerverbod. Voor de ernstig bedreigde soorten geldt, naast een in- en uitvoerverbod, ook een handels- en bezitsverbod.
Voor de bescherming van uitheemse planten en dieren gelden internationale afspraken.
Internationale samenwerking is bepalend voor het succes van de maatregelen ter bescherming van de flora en fauna. De bescherming van uitheemse soorten in ons land moet daarop aansluiten.

Leefomgeving

Provincies kunnen plaatsen aanwijzen als beschermde leefomgeving. Het gaat hierbij om plaatsen die van wezenlijke betekenis zijn als leefomgeving voor een beschermde inheemse soort. De provincies kunnen dan bepaalde handelingen verbieden of aan beperkingen onderhevig maken.
Welzijn van dieren in het wild

De Flora- en faunawet zal ook rekening houden met het welzijn van beschermde inheemse diersoorten die in het wild leven. Aanslagen op dieren, zoals het vangen of doden, worden immers voorkomen. Vangmiddelen die onnodig lijden van dieren veroorzaken, zijn verboden.

Vrijstellingen
Voor een aantal activiteiten kan vrijstelling worden verleend van de Flora- en faunawet.

Het gaat bijvoorbeeld om de bestrijding van schadelijke dieren en doeleinden van natuurbehoud, wetenschap of onderwijs. Ook voor het zoeken en rapen van kievitseieren het prepareren (opzetten) en het bezitten van beschermde inheemse dieren gelden vrijstellingen.
Behandeling
Het voorstel is op 4 november 1997 door de Tweede Kamer aangenomen. GroenLinks stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 mei 1998 zonder stemming aangenomen. De wet is opgenomen in Staatsblad 402 van 14 juli 1998.
De wet treedt op 1 april 2002 in werking.
Meer informatie

De hiervoor gegeven informatie over de Flora- en faunawet is natuurlijk niet volledig. Er is geprobeerd in grote lijnen neer te zetten hoe en waarom het voorstel voor de de Flora- en faunawet is ontstaan.
De volledige tekst van de Flora- en faunawet (Gepubliceerd: Staatsblad 402, 14 juli 1998) is ook beschikbaar.