Om de zwijnen te kunnen tellen, moet je ze wel kunnen zien. Vandaar dat er op de telplaatsen wat mais gestooid wordt.

De telformulieren worden uitgedeeld met telplaats te de namen van de telploeg.

Hier op de NoordWest Veluwe zijn 100 tellers bijeen gekomen op de zwijnenstand te inventariseren. Eerder deze week waren was er reeds een telling op Midden Veluwe. De Veluwe is verdeeld in 5 telgebieden exclusief de Hoge veluwe en het Kroondomein. In deze 5 gebieden gaan ca. 50 telploegen het veld in om van een wildkansel, een hoogzit of vanuit de auto de telling te doen. Steeds is er een waarnemer en een persoon uit het betreffende veld samen om tot een onafhankelijke en betrouwbaar resultaat te komen.

Voor het aanspreken is enige kennis noodzakelijk. Bij het aanspreken wordt gekeken of het een keiler of zeug is, jong of oud, bij de zeugen of ze bezogen zijn, dus of ze jongen hebben. De hele jonge biggen lopen namelijk nog niet met moederzeug mee. Ook wordt het aantal overlopers geteld met zo mogelijk het geslacht, alhoewel dat vaak nog niet goed te zien is.

Hier staan 3 bruine biggen en worden genoteerd als overlopers, omdat ze vorig jaar geboren zijn. De aanwas van begin dit jaar heeft het veelal niet overleefd. De twee andere zwijnen zijn onmiskenbaar jonge keilers en worden geschat op circa twee en vier jaar. We vullen de gegevens in op het telformulier tesamen met aankomsttijd, vertrektijd en de bijbehorende richtingen. Dit om te vergelijken met de buurtvelden en zodoende dubbeltellingen eruit te halen. Voorlopig resultaat van vanavond ca. 650 zwijnen. Hier moeten nog de dubbeltellingen eruit gehaald worden vermeerdert met een x-aantal biggen per bezogen zeug, die zonder biggen waargenomen zijn. Het aantal is boven verwachting en ligt ruim boven het aantal van vorig jaar. De telling van Midden-Veluwe gaf als voorlopig aantal 795 zwijnen en kwam oveneen met de verwachting.