Tijdens de trektochten is een laag zwartwildkerend raster geen enkele belemmering voor de edelherten, mits dat raster is voorzien van een veilig fijnmazig manchet, zoals het vrijwilligersteam van Vereniging "Het Edelhert" veelvuldig aanbrengt.