Vier frislingen doen zich tegoed aan moeder's spenen.

 

Daarbij komt het ook wel eens voor dat ook een "vreemde" big zich wil aansluiten.

Niet altijd komt zo'n brutale big er mee weg en krijgt een oplawaai van de snuit van de zeug....

.. en de big vliegt door de lucht.

Dat pikt de kleine big niet en gaat in de tegenaanval.

Het is een ongelijke strijd.

Maar dat weerhoudt de big niet nogmaals een dreigende houding aan te nemen.