Voorlopig de laatste opname van een damhert in de AWD met een prachtig volledig gewei.
Thans zijn de geweien in het duin afgeworpen en gaan we de ontwikkelingen van het nieuwe gewei volgen.