Deelerwoud - Een damhert in het Deelerwoud is vastkomen  te zitten in een flexibele afrastering dat gebruikt wordt om de schapen bij elkaar te houden. Ronald Goijaerts ontdekte het onfortuinlijke damhert en heeft het samen met een faunebeheerder van Natuurmonumenten Jaap Krul, bevrijd. Het dier rende vervolgens, schijnbaar zonder verwondingen, weg. Juist dingen die niet in de natuur thuishoren, trekken de aandacht van de nieuwsgierige damherten. Ze gaan op onderzoek uit en komen dan vast te zitten. Hierbij wordt de noodzaakt nogmaals onderstreept, dat vooral draden, touwen, en dit soort lossen rasters niet in de natuur thuishoren en zeker niet in een damhertrijk gebied. Natuurmonumenten heeft reeds e.e.a. intern doorgesproken.