Eind Juni inmiddels, de hinden hebben hun kalveren gezet en hebben zich weer aangesloten bij het roedel. Mooi om te zien dat de familiebanden bij het kaalwild weer zichtbaar worden en hinde, smaldier en kalf samen optrekken.

Ook de spitsertjes worden geduld in dit roedel.

Tijdens een van onze bezoekjes aan het NPHV konden wij op een van de wildweides aan de Wildbaanweg mooi dit roedeltje observeren en lange tijd genieten van het gedrag en gespeel van de kalveren. Het was gewoon moeilijk om deze plek te verlaten, prachtig om dit jonge spul gade te slaan.

 

​Ook verderop in het park hadden wij nog wat ontmoetingen met diverse hinden en kalveren waarbij we
het niet konden laten om af en toe een plaatje te schieten. 

Is dat te eten dat groene spul?

Grappig om te zien dat er veel aandacht was voor een nieuw ingezaaid gedeelte van deze wildweide ondanks het
feit dat er genoeg gras aanwezig was. Ja het gras is altijd groener aan de andere kant van het raster.

Het jonge konijn op de voorgrond was hier dus duidelijk in het voordeel en knabbelde lekker aan het jonge en verse spul. Met wat tegenzin verlieten wij deze plek en reden we met een goed gevoel huiswaarts om later terug te komen om wat herten in
de "feisttijd" te spotten en vast te leggen.