Nieuws gaat snel tegenwoordig, via de diverse sociale media hadden ook wij vernomen dat het eerste hert met een totaal geveegd gewei was waargenomen op het NPHV.
Daar het zeer makkelijk was om de precieze locatie aan de hand van een foto te herkennen zijn wij maandagavond 11-07 even naar het "Zwarte veld" gereden en daar postgevat om te wachten of dit hert zijn opwachting zou maken.

Al vrij snel verscheen er een omvangrijk roedel op de vlakte en inderdaad was ook het reeds geveegde hert van de partij.


Mooi om te zien hoe het vrij lichtgekleurde gewei afstak tegen de donkere achtergrond.

 

Het roedel bevond zich echter vrij ver achter in het veld maar wachten wordt vrij vaak beloond en ook deze keer. Het roedel kwam al grazend steeds nader en ik kreeg dan ook de gelegenheid om van wat dichterbij wat platen te schieten van onze geveegde vriend.


​Hierboven de geveegde ongelijke 14-ender in gezelschap van onder andere een prachtige 22-ender op de foto rechts van hem.

Het kapitale hert in dit gezelschap vertoonde zeker in de linker stang wel wat aparte kenmerken die mij eerst deden denken aan meer-stangigheid maar kon vanaf de foto en de positie van het hert geen uitsluitsel krijgen, ook niet na raadpleging van Bas Worm. Wel is te zien dat de middentak van de linker stang net zo dik is als de hoofdstang en verscheidene enden heeft ontwikkeld, ook de bij dit hert aanwezige wolfstak heeft een aantal enden gekregen. Ik hoop dit hert nog een aantal malen te kunnen observeren om te zien of er echt sprake is van meerdere stangen daar dit nu nog niet duidelijk is. Ik ben ook benieuwd wanneer dit hert zijn basthuid aan de "wilgen" hangt en dit prachtige gewei kan tonen.

Onderstaande foto geeft wel aan dat het geveegde hert wel degelijk erg vroeg is met vegen, vijfde van links tussen de andere herten van diverse leeftijd met allen hun gewei nog netjes in de bast.


Langzaam trok het roedel zich weer terug in de dekking waarbij ze zich niet allemaal van hun beste kant lieten zien!!! Let op de staartjes.