Het edelhert spreekt tot de verbeelding. Natuurliefhebbers, natuurfotografen, beheerders van bos- en natuurterreinen, jagers en jachtopzichters: iedereen wil graag op zijn of haar eigen wijze edelherten zien en beleven. Voor de een gaat het daarbij om het op hoofdlijnen kunnen observeren van de dieren en voor de ander om het op het allerhoogste detailniveau kunnen herkennen van edelherten.

Dit boek geeft hier in de volle breedte invulling aan. Er wordt zowel in woord als beeld alles behandeld wat je moet weten om edelherten goed te kunnen observeren en herkennen. Ruim 300 foto’s en 40 speciaal voor dit boek gemaakte illustraties in olieverf zorgen voor de juiste beeldvorming. De makers van dit boek hebben ieder ruim 30 jaar ervaring met het observeren en herkennen van edelherten en geven direct toepasbare, praktijkgerichte informatie.

Het Edelhert – Observeren en herkennen
Auteur: Rob Borst
€ 39,00
Uitgever: IPC Groene Ruimte

ISBN: 978-90-74481-42-7

Het boek is te bestellen via internet: www.ipcgroen.nl

IPC Groene Ruimte Postbus 393, 6800 AJ  Arnhem, tel. 026-3550100, fax 026-4455629