Staverden - Zaterdag brachten de CDA Tweede Kamerleden Eddy Bilder, Joop Atsma, Ger Koopmans, Annie Schreijer, Henk Jan Ormel en Hein Pieper een bezoek aan het landgoed Staverden. Sinds 1963 is het landgoed in bezit van Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. Het landgoed heeft nog altijd bijzondere cultuur- en natuurwaarden. Onderwerp van gesprek was onder andere de jacht .
De jacht is volgens het CDA geen vrijetijdsbesteding voor eigen plezier, maar een belangrijk instrument voor de instandhouding en bescherming van dieren. “Jagen moet een zinvol doel dienen", aldus Pieper. Deze vorm van jacht is nodig omdat veel dieren in Nederland geen natuurlijke vijanden meer hebben. Ons land kent geen ongerepte grote ecosystemen meer waar de natuur zélf zorgt voor een natuurlijk evenwicht. Voor het bereiken van een evenwichtige wildstand in ons kleine, dichtbevolkte land is het ingrijpen van de mens dus echt nodig, dit noemt men beheersjacht. Beheersjacht is óók nodig om te voorkomen dat bepaalde diersoorten schade aanrichten, bijvoorbeeld aan andere diersoorten, of aan landbouwgewassen. Op de Veluwe geven vooral edelherten en wilde zwijnen overlast. “Ons uitgangspunt bij de jacht is, dat wij geen bezitters van de natuur zijn, maar rentmeesters. Het is onze opdracht de schepping te beschermen en te beheren voor volgende generaties", aldus Bilder.
Organisaties als Het Geldersch Landschap moeten meer worden ingeschakeld bij discussies over het jachtbeleid in Den Haag'', vindt Bilder. “We zijn onder de indruk van de grote kennis die men heeft. De afgelopen jaren is er in politiek Den Haag veel discussie geweest over de beheerjacht op de Veluwe. Ik ben ervan overtuigd dat meer moet worden geluisterd naar de specifieke kennis uit de regio. Niet Den Haag, maar de specialisten in het gebieden moeten bepalen hoe beheerjacht op wilde zwijnen wordt ingevuld." Zo vertelde de beheerder van het gebied de heer Verwoerd dat het niet uithaalt om een wilde zwijnen zeug te schieten en de biggen te laten lopen. Deze biggen weten van toeten noch blazen en gaan struinen en slopen zonder de fatsoenlijke begeleiding van een ervaren zeug.
Kamerlid Hein Pieper was onder de indruk van Kasteel Staverden. Het is een schitterend complex. Dit is een stuk cultuur waar we trots op moeten zijn." Binnenkort wordt in de Tweede Kamer gediscussieerd over de LNV-begroting voor 2010. Het plan om de subsidie op de zogenaamde Historische Buitenplaatsen te schrappen, valt slecht bij de CDA-fractie.    “Het gaat in totaal om slechts enkele miljoenen, maar al die schitterende complexen in Gelderland en Overijssel kunnen deze bijdrage niet missen. We zullen alles op alles zetten om de bezuiniging op de buitenplaatsen ongedaan te maken", zei hij toe.
Op de foto v.l.n.r.: Eddy Bilder (CDA Tweede Kamerlid), Mona van Spijk (beleidsmedewerker LNV CDA TK-fractie), Boswachter Ger Verwoerd (Geldersch Landschap), Henk Jan Ormel (CDA TK-lid) en Hein Pieper (CDA TK-lid).

 

Zie ook Omroep Gelderland