1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

awd twee dammen

De rechter heeft in de zaak aangespannen door de dierenbescherming bepaald dat de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) mogen worden afgeschoten. Hiermee is de laatste mogelijkheid om afschot nog tegen te gaan voorbij. De beheermaatregel die al jaren werd voorgesteld kan nu na enkele jaren worden uitgevoerd. In een bestek van vijf jaren is het de bedoeling dat de populatie zal worden verkleind van 3000 naar 800. Van de rechter mag het afschieten direct beginnen. Tot 1 april mogen er per week 50 worden geschoten. Daarna is de jacht gesloten tot 1 november.

De Provinciale Staten had al ingestemd met de beheermaatregel. De Provincie heeft hiertoe besloten omdat de schade aan het duin inmiddels erg groot is. De populatie van de dieren vermeerderde ieder jaar weer met ongeveer een derde. Gemiddeld zijn er meer vrouwelijke dieren dan een juiste balans zou wensen.

 De schade aan de biodiversiteit, de overlast in Zandvoort en het aantal verkeersongelukken werd veel te groot. De PvdD van de gemeente Amsterdam stak een spaak in het wiel en zorgde voor een einde aan het beheer. Gevolg hiervan is nu na jaren dat de duinen compleet zijn kaalgevreten. Het verminderen van de aantallen zal niet gemakkelijk gaan. Dit jaar zal de populatie ook weer groeien met een derde van het aantal, dit betekent ongeveer een groei van zo'n duizend damherten.