Foto: Jan Paulides

Drie frislingen van een nest van vijf en niet meer dan een paar dagen oud. De zeug staat op een afstand 50 meter te kijken. Indien het weer niet te nat is, zal de overlevingskans maximaal zijn. Na een mastrijk najaar met zelfs geslachtsrijpe biggen, de zachte winter en het bij lange na niet-gerealiseerde afschot kunnen we dit jaar een exposieve groei van het aantal zwijnen verwachten.