Image

Veel wild in de Veluwse bossen

Aan de hand van de tellingen vorig jaar en het gedane afschot zijn er nu 565 damherten en dat is +15% meer dan de doelstand die bepaald is voor de damherten, 1.783 (+25%) edelherten en wel 2.200 (+163%) zwijnen in de Veluwse bossen. Dat de aantallen boven de doelstand liggen is niet ongebruikelijk. Het wild laat zich slecht zien op afschotplaatsen en is steeds meer gewend geraakt dat daar niet veel voer meer te vinden is en zelf voedsel moeten gaan zoeken. Door de goede voedselsituatie (veel eikels en beukenootjes) hebben veel zeugen al geworpen en mede door de gunstige winter was daarbij vier of meer frislingen ook geen uitzondering. Deze aanwas is nog niet in de cijfers meegenomen. De aantallen voor van de zomer zullen geschat komen op circa 750 damherten en circa 7.000 zwijnen (2006 ca. 4480 zwijnen). De edelhertenstand komt van de zomer op circa 2.477 edelherten, dat is 140 minder dan vorige zomer.

De hoge aantallen kunnen bereikt worden doordat de laatste vijf jaar de gewenste doelstanden omhoog gegaan zijn, bij damherten 5x zo hoog, edelherten bijna 2x zo hoog. Veranderde inzichten en veranderde doelstellingen voor een gebied hebben dat mogelijk gemaakt. Zo heeft een bos met een natuurfunctie in plaats van een bosbouwfunctie geen probleem met wroet, schil- of vraat-"schade" en kan dus meer wild herbergen. De keerzijde zijn de problemen, die op de loer liggen, zoals meer landbouwschade en meer wild op de wegen. Voor komend jaar wordt een stijging verwacht van het aantal aantal aanrijdingen met reeën en zwijnen.

Jan Paulides


Zie faunabeheerplan