Image

Afgelopen dagen heeft een groep van 60 vrijwilligers wildtellingen uitgevoerd in de AWD. Doel was een beeld van de aantallen, geslacht en leeftijd te verkrijgen. Alhoewel de gegeven nog uitgewerk dienen worden en de dubbeltellingen eruitgehaald moeten worden werd toch al een beeld verkregen. Circa 1850 damherten en 339 reeën. Opvallend hierbij was dat het aantal de reekalveren in het hele gebied op één hand te tellen waren.

A.s. Maandag zal elk uur op TV NoordNederland een raportage worden uitgezonden.