Foto: Jan Paulides


Elk jaar worden er in het voorjaar hertentellingen gehouden ten behoeve van het faunabeheer. Aan de hand van de resultaten kan afhankelijk van de doelstelling van het gebied, de (verkeers-)veiligheid en de landbouwschade het afschot en daarbij de geografisch verspreiding en geslachtsverdeling bepaald worden van de hertenpopulatie.