Foto: Jan Paulides
Reebok bij drinkpoel


02-05-2007 Veluwe - De diepe poelen hebben nog ruim voldoende water. Het wild weet deze poelen te vinden en komt bij deze droogte maar wat graag even iets drinken. Gisteravond kwam een reegeit en een reebok aan de eind van de namiddag even langs. Ondertussen zijn alle grote terreineigenaren zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Kroondomein en het Geldersch Landschap overgegaan tot het bijvullen van poelen. Vandaag staat bij Het Geldersch Landschap weer een paar poelen op de planning om aangevuld te worden en vrijdag een aantal poelen nabij Epe en Uddel.