Image

De commissie van internationale deskundigen is bijeen gekomen  op 10/11 februari en heeft de OVP bezocht, om zich een beeld te vormen van de situatie van de grote grazers in de winter. Daarnaast spreekt de voorzitter, drs.J.D. Gabor met diverse betrokkenen om de problematiek volledig in kaart te brengen.
In juni zal de commissie Oostvaardersplassen haar advies aanbieden aan minister Veerman.
De commissie zal antwoord geven op drie vragen. Is een stabiel, en qua dierenwelzijn verantwoord, ecosysteem met grote grazers realiseerbaar in de Oostvaardersplassen, gezien de oppervlakte van het gebied? Zo ja, onder welke condities (waaronder de condities voor de soorten)? Wat zijn de gevolgen van de aanleg van een Robuuste Verbinding tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe voor het ecosysteem en in het bijzonder van de populaties heckrunderen, konikpaarden en edelherten?
Rob Houtenbos