Image

Het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel in de Oostvaardersplassen, getuige deze drie kalveren die zij aan zij overdag zonder te veel stress zich vrij kunnen bewegen.