Een automobilist uit Almere is aan de dood ontsnapt toen hij een losgebroken edelhert uit de Oostvaardersplassen op de Buitenring in Almere aanreed. Het hert heeft mogelijk kunnen ontsnappen omdat een aannemer die in de Oostvaardersplassen bezig is met grondwerkzaamheden, niet goed heeft opgelet bij het afsluiten van de hekken. Staatsbosbeheer gaat de aannemer daarop aanspreken.

Staatsbosbeheer zegt dat de organisatie niet aansprakelijk is, omdat een edelhert wild is en wild kent geen eigenaar, ook al komt het uit het afgesloten natuurgebied. De automobilist zal de schade aan zijn auto moeten betalen door de opbrengst van het hert bij de poelier en de rest moeten verhalen op het waarborgfonds van de verzekering.