Hilversum - De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil het natuurexperiment Oostvaarderplassen beeindigen. "Dit soort praktijken horen niet thuis in een dicht bevolkt land als Nederland", zei CDA-kamerlid mevrouw A. Schrerijer-Pierik maandagochtend 6 december in het Radio 1-programma De Ochtenden.

In de Oostvaardersplassen leven nu drieduizend heckrunderen, konickpaarden en edelherten. Volgens een wetenschappelijke adviescommissie is daarmee de draagkracht van het gebied bereikt.
Niettemin is dat voor Staatsbosbeheer geen reden om de kuddes in te perken. 'Wij gaan niet ingrijpen, want dat hoort niet bij de essentie van zelfregulerende natuur', aldus Staatsbosbeheer-directeur Eric Wanders voor Radio 1. Wanders zegt hiervoor toestemming te hebben van minister Veerman. Staatsbosbeheer doodt pas dieren zodra die nodeloos en uitzichtloos dreigen te lijden door ziekte of voedselgebrek.

Staatsbosbeheer houdt vast aan de gekozen lijn van wildernis-natuur. Nu de draagkracht van de Oostvaardersplassen is bereikt en er voedseltekorten dreigen, houdt Staatsbosbeheer rekening met massale sterfte van met name jonge dieren in strenge winters. Boswachter Jan Griekspoor spreekt van een 'uitval' van 20 procent, wat neerkomt op vierhonderd dieren per winter. Afgelopen winter gingen bijna honderd paarden dood, met name eenjarige veulens.

De afgelopen jaren kwamen de Oostvaardersplassen regelmatig in opspraak doordat er natuurvee zou sterven door uithongering. In de Tweede Kamer zijn verschillende keren vragen gesteld over deze kwestie. CDA-kamerlid Schreijer zal binnenkort minister Veerman bevragen over de nieuwe beleidslijn voor de Oostvaardersplassen. "Dat Staatsbosbeheer tijdig ingrijpt om dierenleed te voorkomen is een stap in de goede richting. Maar er is nog niet het juiste evenwicht voor het gebied".

Volgens boswachter Griekspoor zal Staatsbosbeheer voorkomen dat de dieren creperen. "Als beheerder is het zaak om te voorkomen dat ze nodeloos lang liggen dood te gaan. Zulke dieren zullen we tijdig afschieten'' .
Samen met het Nationaal Park Veluwezoom is de Oostvaardersplassen het enige natuurgebied in Nederland waar verwilderde koeien, paarden en edelherten leven zonder beheer door de mens.


Wim Eikelboom