1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Vereniging het Edelhert

Winst- en verliesrekening 2017

Begroting 2018

 

inkomsten

 

Realisatie

 

Begroting

Realisatie

 

Begroting

 

 

 

 

2016

 

2017

2017

 

2018

             

Contributies

25.707

 

25.000

25.272

 

25.000

Giften

1.950

 

3.000

3.482

 

3.000

Advertenties

3.273

 

2.000

1.150

 

1.100

Ontvangen rente

368

 

0

83

 

0

Winkelverkopen (incl. project WOP)

2.052

 

1.800

598

 

600

Webwinkelverkopen

2.427

 

3.000

1.477

 

1.700

Deelname ALV

885

 

500

655

 

600

Deelname Ledendag

488

 

1.000

870

 

1.000

Vergoeding inzet vrijwilligers

1.233

 

1.200

2.643

 

3.350

Vergoeding porto

255

 

300

109

 

150

Jubileum rasteraars

166

 

0

0

 

0

Subsidie genetisch onderzoek

9.500

 

0

0

 

0

Cursus 

3.900

 

3.500

5.130

 

3.500

Grofwildcursus

7.710

 

0

0

 

0

Overige opbrengsten

71

 

0

384

 

0

             

Totaal Opbrengsten

59.984

 

41.300

41.853

 

40.000

 

Uitgaven

 

Realisatie

 

Begroting

Realisatie

 

Begroting

 

 

 

 

2016

 

2017

2017

 

2018

             

Bestuurskosten

1.087

 

1.500

1.061

 

1.500

Verzekeringen

953

 

1.000

945

 

1.000

Abonnementen

170

 

200

204

 

200

Kantoorkosten

542

 

500

735

 

600

Juridische kosten OVP

0

 

0

1.922

 

0

Portokosten (o.a. tijdschrift)

4.031

 

3.800

2.305

 

3.000

Bankkosten

689

 

400

522

 

350

Huurkosten

1.639

 

1.800

1.860

 

1.900

Public Relations en representatie

454

 

800

600

 

600

Geschenken

1.196

 

0

60

 

100

Kosten website

944

 

2.000

1.192

 

1.200

Algemene ledenvergadering

2.256

 

1.800

2.165

 

2.500

Ledendag

1.604

 

2.000

1.865

 

2.000

Entreegelden Aardhuis

294

 

300

280

 

0

Tijdschrift

15.022

 

17.000

15.285

 

13.500

Vrijwilligers dagen

660

 

700

2.219

 

1.500

Rasterploeg

1.215

 

1.000

1.378

 

1.000

Raster jubileum

1.072

 

0

0

 

0

Inkoop winkel

792

 

600

783

 

3.150

Kosten webwinkel

147

 

200

144

 

200

Voorraadwaardering

1.639

 

0

42

 

0

Projecten

0

 

0

0

 

0

Excursies

177

 

200

428

 

200

Informatiestand

739

 

1.000

308

 

500

Genetisch onderzoek

9.500

 

0

0

 

0

Grofwildcursus

7.837

 

0

263

 

0

Cursus 

3.813

 

3.500

4.736

 

4.000

Overige kosten

1.523

 

1.000

544

 

1.000

Dotatie Dickvandenhoornfonds

0

 

0

0

 

0

Correctie voorgaande jaren

0

 

0

0

 

0

             

Totaal Kosten

59.996

 

41.300

41.846

 

40.000