Nieuwsbrief nr. 20                   November 2014

Voor alle voor de nieuwsbrief aangemelde bezoekers op de website van Vereniging Het Edelhert (VhE) brengen wij deze abonnees op de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte van de actualiteiten omtrent met name de dam- en edelherten, alsmede verenigingsnieuws, zoals ledendagen, rasterwerkzaamheden en andere zaken waar de Vereniging zich mee bezig houdt. Aanmelden via de website (linksboven). Uitschrijven kan op elk moment via de [unsubscribe link] onderaan de nieuwsbrief.  Lees hier de nieuwsbrieven online.

Vanwaar stamt ons roodwild?

 

De wetenschapper Dr. Christian Holm heeft een aardig artikel geschreven,
In de Duitse Jager van september 2014 staat een aardig artikel over de verre herkomst van ons Nederlandse edelhert.
Het begint allemaal 25 miljoen jaar terug ergens in Hindukusch (Azie). Een dier zo groot als onze haas, zonder een gewei, wel herkauwer, moet veel geleken hebben op het huidige hirschferkel. Een grote stap in de tijd, 10 miljoen jaar terug was er een ijstijd waarna er veel veranderde door klimatologische veranderingen. Nog een grote stap en we zijn 2 miljoen jaar terug, we zien dan ons eerste roodwild wat leek op onze herten. Dit kleine, haas grootte beestje heeft zich ontwikkeld tot 22 soorten herten waaronder de wapiti in Noord Amerika, het west-europese edelhert en de oost-aziatische wapiti of Maral. Volgens deze onderzoeker is ons huidige roodwild volgens deze ontwikkelingen jonger als ons reewild. Het reewild zit nog in de overgangsfase van oerwoud bewoner naar bosrandspecialist.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Toenemende kolonisatie wild zwijn

 

In slechts twee gebieden mag het wilde zwijn leven:  de Veluwe en de Meinweg. Voor andere gebieden geldtt een nulstand. Het zwijn is echter al jaren met een opmars bezig. In september jl werden een aantal zwijnen uit het kanaal bij Weert gehaald. Conform het nulstandbeleid werden ze daarna meteen geschoten is.  In 2011 is gefilmd dat zwijnen bij Nederweert het Zuid-Willemskanaal wilden over zwemmen. Bekijk dit via deze link afkomstig van de site van Natuurbericht.nl. Het wilde zwijn hoort in Nederland en het nulstandbeleid is achterhaald zo vind Vereniging Het Zoogdier. Deze vereniging heeft in het door hen uitgeroepen Jaar van het Wilde Zwijn (2010), de kansen voor mogelijke leefgebieden in kaart gebracht, lees hier meer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meer natuur in de Hattemerpoort

 

Een groot aantal belanghebbenden gaan samenwerken om de natuur in de Hattemerpoort uit te breiden en in te richten, onder leiding van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF). Dit overgangsgebied tussen de Veluwe en de IJssel sluit aan op de Sallandse Heuvelrug.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Monitoringsverslagen ecoducten

Het edelhert is grootgebruiker van het ecoduct Hulshorst. Ook maken zij gebruik van het ecoduct als leefgebied, langs de randen wordt uitgebreid gelaveid zo is uit de camerabeelden te leiden. Opvallend is dat in de monitoringsperiode, in voor- en najaar 2013 ca. 35 dagen, geen enkele ree is waargenomen. Kijk hier voor het monitoringsverslag van Hulshorst. Hier zijn ook de verslagen van andere ecoducten te vinden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Afschot damhert in Kamperland

Er is ontheffing gegeven door provincie Zeeland voor afschot van max 10 damherten in Kamperland, rond landgoed Kogelhof. In dit nulstandgebied lopen regelmatig 5 tot 10 damherten die schade aanbrengen aan de jonge aanplant.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Beheerplan doet Ooostvaarderspassen geen goed

De plassen in de Oostvaardersplassen zouden wel eens definitief kunnen verdwijnen, als het nieuwe beheerplan doorgaat. Daarvoor waarschuwt oud-beheerder van de Oostvaardersplassen Nico Dijkshoorn. Hij verzet zich tegen het nieuwe beheerplan voor het gebied. Daarin staat dat het hele moerasgedeelte drie jaar lang wordt drooggelegd. Dit moet uiteindelijk de vogelstand weer op peil brengen. Dijkshoorn pleit ervoor om de helft van het moeras tijdelijk droog te leggen. Hierdoor kunnen de vogels toch in het gebied blijven. Dijkshoorn pleit ervoor om de drooglegging in twee delen te doen. Eerst de ene helft van het moeras en daarna de andere. Hierdoor kunnen de vogels toch in het gebied blijven. Dijkshoorn vreest dat de vogels niet meer terugkomen als ze drie jaar lang niet in de Oostvaardersplassen terecht kunnen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ledendag 2014

 

Op een zonovergotendag eerste november komen de leden bijeen in het Don Bosco gebouwtje in Assel. Onderwerp van de dag is het Dick van den Hoornfonds. Na opening door de voorzitter volgt er uitleg over de instelling van het fonds en de bedoeling ervan door Marjan Oudshoorn, evenals de eerste activiteit namelijk een fotowedstrijd door Rein Mulder.

Ton Heekelaar geeft een mooie geschiedenisles waar Dick van den Hoorn ook in voorkomt. Na een uitstekend verzorgde lunch van moeder en dochter Oudshoorn volgt een lezing van Hans Bekker van Rijkswaterstaat. Bekker werkt aan het meerjarenprogramma ontsnippering en heeft daar de verantwoordelijkheid voor de ecoducten. Hij zet bedoeling en werkwijze uiteen.

Een veiling van voornamelijk boeken uit de nalatenschap van Van den Hoorn levert een mooi bedrag op ten behoeve van het fonds. Na een excursie onder leiding van Rob Schuitemaker komt de dag ten einde.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Californië geïnteresseerd in ecoduct Nederland

Ook in Californië doorkruisen snelwegen de natuurgebieden wat de nodige verkeersslachtoffers ten gevolg heeft. Begin dit jaar zijn drie bergleeuwelpen doodgereden. Dit publiceerde de L.A. Times onlangs. Als voorbeeld oplossing wordt geopperd om faunapassages aan te leggen zoals in Canada, zie foto, en in Nederland, ecoduct Woeste Hoeve.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Aangifte tegen 'dierenleed' Oostvaardersplassen

Ongeveer 20 mensen hebben in Lelystad donderdag aangifte gedaan tegen dierenleed in de Oostvaardersplassen. Dierenactiviste Anita Willemse uit Vlaardingen deed hiertoe een oproep op Facebook. De mensen maken bewaar tegen de manier waarop Staatsbosbeheer omgaat met de dieren in het natuurgebied. Volgens hen is er sprake van 'wanbeleid'. De dieren staan maar op een klein grondgebied en kunnen daar maar weinig voedsel vinden, aldus de aangifte. Zie hier beelden.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

Het winternummer  van Het Edelhert komt volgende maand. Net voor de kerst in de bus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Beste lezer van de nieuwsbrief. Als u deze nieuwsbrieven met plezier leest en het werk van Vereniging het Edelhert interessant en nuttig vindt, zou u kunnen overwegen om ons financieel te steunen middels een lidmaatschap. We verwelkomen u graag als lid. Als lid krijgt u voor slechts € 22,- jaarlijks vier keer ons prachtige tijdschrift Het Edelhert en daarbij kunt u regelmatig inschrijven voor een gratis excursie. U kunt zich hier hier aanmelden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Het Edelhert op je iPad

Het tijdschrift Het Edelhert op je iPad. Ondertussen staan de edities van 2011, 2012, 2013 en 2014 in tijdschrift Het Edelhert in de App voor de iPad. Compleet met index en zoekfunctie. Voor slechts € 1,79 zijn deze edities te raadplegen.

De App is geschikt voor alle iPad's inclusief de iPad mini.

Aan deze nieuwsbrief werkten mee:

Teksten: Janoh de Groot, Jan Paulides, Renée Willemsen.

Foto's: Janoh de Groot, Jan Paulides , Bas Worm.

Uitschrijven [unsubscribe link]! facebook_icon Connect on Facebook twitter_icon Volg ons op Twitter