Aan de Vrienden van de Veluwe, de lezers van Nieuwe Veluwe en overige belangstellenden.

Herten & wilde varkens op de Veluwe

Hierbij nodigen wij u uit voor een publieksbijeenkomst in Schaarsbergen op zaterdag 5 april as over ‘Faunabeleid & - beheer op de Veluwe’. De bijeenkomst omvat een excursie naar het nabijgelegen Deelerwoud [NM].

Pogramma
13:45 u Inloop met koffie en thee. Welkom.
14:00 u Inleiding door ir Jan Gorter, directeur ai Natuurmonumenten Gelderland, over de gewenste verandering in de omgang met grote hoefdieren op de Veluwe na de Groot Wild Enquête eind 2013.
14:30 u Inleiding door ir Gert Verwolf, voorzitter Faunabeheereenheid Gelderland, over de gevolgen van de Agenda Wilde Dieren van Natuurmonumenten voor het Faunabeheerplan Gelderland 2014-2019.
14:45 u Inleiding door prof dr Henk Siepel, dierecoloog Radboud Universiteit en Wageningen Universiteit, over de vraag waaraan een ecologisch verantwoord faunabeleid en -beheer op de Veluwe zou moeten voldoen.
Na elke inleiding is er gelegenheid voor informatieve vragen.
15:00 u Pauze
15:15 u Bezoek aan het Deelerwoud olv dhr Jaap Krul, Natuurmonumenten Gelderland. Met inbegrip van de wandeling (duur ca 30 minuten) naar en van het Deelerwoud.
16:45 u Terugkeer in de vergaderruimte
17:00 u Plenaire discussie met inleiders en gidsen
17:30 u Einde bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats in restaurant De Thermiekbel, Apeldoornseweg 203, 6816 SM Arnhem. Het is ook een prima gelegenheid om lid te worden van Vrienden van de Veluwe met inbegrip van een abonnement op het tijdschrift Nieuwe Veluwe. De entree bedraagt € 5,00, leden en abonnees € 2,50.

Aub aanmelden bij: Age de Vries, 06-25 48 11 14, age.de.vries@zonnet.nl
Jelle de Gruyter, (0317)42 58 80, uitgever@nieuweveluwe.nl