Documentaire “Grofwild op de Veluwe  (soorten en beheer)”

Gedurende drie en een half jaar heeft natuurfilmer Dick Bulten opnamen van grofwild gemaakt op diverse Veluwse locaties. Daarbij veelal met de vrijwillige medewerking van boswachter John ter Horst.
De hoofdrolspelers zijn de vijf grootste wilde zoogdieren in Nederland: edelhert, damhert, ree, wild zwijn en moeflon. Na een kort overzicht van hun leefgebied, volgen we eerst de jaarlijkse ontwikkelingen en gedragingen van al deze diersoorten. Daarna wordt ingegaan op het beheer.
De verantwoordelijkheid voor het behoud van een gezonde wildpopulatie ligt bij de eigenaren van de diverse leefgebieden. Het grofwild leeft er in een beperkte ruimte, omdat veel oppervlakte gebruikt wordt voor landbouw, wonen, werken en recreatie. Allemaal met vaak tegengestelde belangen. Niet alleen om de door het wild veroorzaakte schade aan gewassen en bossen te verminderen, maar ook door de vele aanrijdingen met deze dieren moet er worden beheerd. Omdat daarvoor in ons land geen predatoren meer zijn, betekent het dat er jaarlijks afschot moet plaatsvinden van het aantal dat boven de natuurlijke draagkracht voor die leefgebieden gewenst is. Dit is aan strenge regels gebonden en gebeurt door professionele faunabeheerders. Het welzijn van het grofwild staat daarbij voorop. Hopelijk kunnen vele natuurliefhebbers dankzij dit beheer blijvend genieten van deze prachtige dieren.