G.W. Kamp (VHE) overhandigt de Alternatieve Beleidsvisie voor de Oostvaardersplassen aan ICMO-2 aan J.D. Gabor (L)

Lelystad - Vereniging Het Edelhert presenteert "Alternatieve Beleidsvisie voor de Oostvaardersplassen aan ICMO-2" Vorige week  heeft een delegatie van het bestuur van de Vereniging Het Edelhert haar Alternatieve Beleidsvisie voor de Oostvaardersplassen besproken met de voltallige International Committee of the Management of the Oostvaardersplassen-2 (ICMO-2). De voorzitter van de commissie, de heer Gabor, sprak bij de aanvang van het gesprek namens de commissieleden waardering uit voor de gedegen en zorgvuldige wijze waarop de Vereniging het rapport heeft samengesteld. Onze delegatie waardeert het zeer, dat zij alle gelegenheid heeft gekregen toelichting te geven op de inhoud van het rapport en dat zij daarover uitgebreid heeft kunnen spreken met de commissie. Over een aantal onderdelen ontstond een levendige discussie, niet alleen tussen de commissieleden en onze delegatie, maar ook tussen de commissieleden onderling.
Wij hebben het gesprek met de commissie als heel open ervaren, waarbij de OVP-problematiek breed aan de orde kwam. We hebben de indruk dat de commissieleden goed nota hebben genomen van de, soms heftige, signalen vanuit de politiek, maatschappelijke organisaties en individuele burgers. Die signalen zullen naar onze mening zeker mee worden genomen in de afwegingen, waarvoor de commissie is gesteld.