Vereniging het Edelhert gaat de informatiestand waarmee zij op diverse evenementen staan aanpassen, dit om de bezoekers van onze stand nog beter te informeren wie wij zijn, wat wij doen en wat wij willen. Hiervoor zouden wij graag een filmpje op dvd/cd willen kunnen gebruiken met de activiteiten van onze vrijwilligers. Hierbij moet u denken aan een korte impressie van wat deze vrijwilligers doen. Zoals het beveiligen van zwartwild rasters / schapenweide / opruimen van bestaande rasters / beveiligen van jonge aanplant / controleren van rasters / monitoring van ecoducten / monitoring van de wildzichtbaarheid / organiseren van excursies en cursussen.
 
Graag komen wij in contact met iemand die dit voor onze vereniging wil en kan doen.
 
Bij voorbaat dank.
 
Reakties graag per mail aan d.degen1@kpnplanet.nl
Bestuurslid Vereniging het Edelhert