De ALV die wordt gehouden op 5 maart 2022 in het Aardhuis, te Apeldoorn is VOL. Er is geen ruimte meer voor nieuwe inschrijvingen.

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen is het aantal deelnemers beperkt. Er kunnen slechts 60 leden deelnemen. 

Onderstaand zie u de agenda. 

Banner 2 VhE

UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Vereniging het Edelhert

Zaterdag 05-03-2022

Het Aardhuis, Aardhuis 3, 7346 AA, Hoog Soeren

Programma:

10:30 uur: Ontvangst met koffie en welkomstklanken door jachthoornblazers.

11.00 uur

 1. Opening algemene ledenvergadering.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Notulen algemene leden vergaderingen 2021.
 4. Bespreking secretarieel jaarverslag 2021 en goedkeuring.
 5. Toelichting financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022.
 6. Rapportage kascontrolecommissie (Rob Schuitemaker, Sabeth de Clercq, reserve lid: Erik van Sliedrecht).
 7. Vaststelling financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022.
 8. Benoeming leden kascontrolecommissie.
 9. Ledenwerving.
 10. Vaststelling jaarlijkse bijdrage.
 1. Voorziening in vacatures binnen het bestuur:
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Rens Strijbis.
 • Aftredend niet herkiesbaar: Nick van Adrichem.

Voordracht bestuur kandidaat.

 • Het bestuur draagt voor de heer Gerard Kreijen als bestuurslid.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen schriftelijk aangemeld worden tot tien dagen voor de vergadering gesteund door minimaal 5 leden (Statuten art 9 lid 5).

 1. Geplande activiteiten 2022.
 1. Rondvraag.
 1. Sluiting.

12.30 uur Lunch.

13.30 uur Middag programma.

 • Ton Heekelaar: Hubertus, van de Hoge Veluwe, door de jaren heen.
 • Glenn Lelieveld: Een update mbt de aanwezigheid van de wolf in Nederland.
 • Prijsuitreiking fotowedstrijd tgv 75 jaar vereniging het Edelhert.

15.00 – 17.00 uur: Wandeling.

Na de wandeling heffen wij het glas ter afsluiting.

 • Leden kunnen zich voor deze ledenvergadering voor het gehele programma opgeven door € 15,- per persoon over te maken naar NL76 ABNA 0461 9308 46 t.n.v. Vereniging het Edelhert, o.v.v. ALV 2018.
 • Per lid is een introducé toegestaan waarvoor betaling is verschuldigd.
 • Indien u als lid alleen het huishoudelijk deel wilt bijwonen, is betaling niet nodig. Wel dient u zich hiervoor aan te melden via een mail naar secretaris@hetedelhert.nl.
 • Het jaarverslag van de secretaris en penningmeester zijn ter plaatse verkrijgbaar. Wilt u de stukken eerder inzien, dan kunt u deze aanvragen via secretaris@hetedelhert.nl.

Het belooft een mooie vergadering te worden.